Guatemalas ursprungsfolk oroliga över Bolivia

*-Fler deltagare än förväntat, mycket intressanta diskussioner och ett fantastiskt tillfälle att knyta kontakter. Det är några av Domingo Hernandez, från den guatemalanska ursprungsfolksorganisationen Waqib’Kej, kommentarer efter att ha deltagit i det alternativa forumet i Lima.*

- Jag är mycket nöjd med det alternativa forumet, säger Domingo Hernandez. Vi lyckades framförallt skapa bra kontakter och ska ha mer samarbete mellan Waqib’Kej och bland andra det andinska nätverket för ursprungsfolksorganisationer, CAOI. Det är viktigt att vi samarbetar över kontinenten, eftersom det här är en gemensam kamp för alla ursprungsfolk.

Domingo Hernandez är samtidigt mycket oroad över situationen i Bolivia, med autonomiförklaringarna av flera departement och inför folkomröstningen om fortsatt förtroende för presidenten den 10 augusti.

- Samhället i Bolivia är väldigt bräckligt just nu. Jag är rädd att om Evo Morales inte förbereder sig ordentligt inför folkomröstningen kan han förlora och det vore ett fruktansvärt bakslag för hela kontinentens ursprungsfolk. Han är den förste regeringsledaren som verkligen har försökt att förändra de sociala strukturerna och skapa ett jämlikt samhälle.

*Förändra strukturerna*
En del har ifrågasatt poängen med ett separat möte för det civila samhället, istället för att försöka få tillgång till det möte som hölls parallellt på regeringsnivå mellan Europa och Latinamerika. Enligt Domingo Hernandez fanns det dock ingen anledning att arbeta för att hålla de två konferenserna ihop, då inriktningarna på de frågor som togs upp var helt olika.

- Det finns två sätt att se på de separata mötena. Å ena sidan kan man se det som att regeringarna från de olika länderna inte tar hänsyn till det civila samhället och därför inte släpper in oss. Å andra sidan är det här också ett sätt för det civila samhället att visa på att vi inte håller med regeringarnas och näringslivets agenda. På så sätt blir det alternativa forumet också ett sätt för oss att försöka förändra strukturerna.

_Malin Stråle_