Framgångar i kampen mot barnarbete i El Salvador

Sockerrör. Foto: Cmales/Wikimedia Commons

För tio år sedan visade en rapport från El Salvador att många tusentals barn arbetade med farliga arbetsuppgifter på landets sockerrörsfält. Men tack vare kraftfulla insatser är situationen mycket bättre i dag.

I juni 2004 presenterade människorättsorganisationen Human Rights Watch en rapport om barnarbetet på sockerrörsfälten i El Salvador som fick stor uppmärksamhet. Kanada, det land som näst efter USA importerar mest socker från El Salvador, hotade med att bojkotta salvadoranskt socker.

Den negativa uppmärksamheten ledde till att sockerindustrin vidtog åtgärder, och 2006 införde El Salvadors sockerindustriförbund, Consaa, en uppförandekod för alla sockerproducenter. Ett år senare skärptes denna kod ytterligare då industrin förband sig att inta en nolltolerans mot barnarbete, en åtgärd som följdes upp genom att myndigheterna började genomföra inspektioner på sockerrörsfälten.

Enligt industriförbundet AAES har åtgärderna gett tydliga resultat - år 2004 arbetade 12 000 barn och minderåriga på landets sockerrörsfält - medan endast 700 arbetare som inte fyllt 18 år rapporterades under säsongerna 2013 och 2014.

Tufft och riskfyllt arbete

Evaristo Pérez arbetar på ett sockerrörsfält i San Juan Opico i västra El Salvador, och han menar att tiderna har förändrats i jämförelse med hur det var när han började sin yrkesbana.

-När jag var barn så tog mina bröder med mig ut för att arbeta på sockerrörsfälten, det ansågs inte vara något problem på den tiden. Men nu är det annorlunda, säger han till IPS under en rast, där han står svettig och smutsig under den stekande solen.

Evaristo Pérez säger att det var ett mycket tufft jobb för en ung pojke.

Enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO, har det länge varit omfattande problem i El Salvador med barn som sätts att utföra farliga arbetsuppgifter. Inom sockerindustrin är arbetet farligt dels eftersom arbetarna måste använda sig av vassa machetes, men också på grund av hälsofaror i samband med att sockerrören bränns.

Närmare 50 000 människor arbetar inom sockerindustrin i El Salvador, och under förra säsongen producerades 720 000 ton socker inom sektorn, vilket motsvarade drygt två procent av landets bruttonationalprodukt.

Närmare 90 procent av sockerproduktionen kommer från tusentals mindre producenter. De sockerrörsarbetare IPS talar med uppger att de tjänar runt motsvarande 1 700 kronor i månaden på sitt arbete.

Dålig ekonomi orsak till barnarbete

Den djupa och utbredda fattigdomen på landsbygden har lett till att barn satts att arbeta på sockerrörsfälten, trots att det är ett hårt och riskfyllt arbete med långa arbetsdagar.

-Grundorsaken till detta fenomen är fattigdomen och avsaknaden av alternativ på landsbygden, säger Julio César Arroyo, som är ordförande för AAES, som består av de landets sex privatägda sockerraffinaderier.

Han menar dock att utvecklingen talar sitt tydliga språk - problemen med barnarbete på sockerrörsfälten är på väg bort.

-Vi kommer bara att bli nöjda när problemen är helt borta, men det råder inget tvivel om att stora framsteg har gjorts, säger Julio César Arroyo.

Pablo Antonio Merino är arbetsledare på sockerrörsfältet La Isla i San Juan Opico, och han säger till IPS att han omöjligt kan anställa minderåriga att arbeta åt honom.

-Det finns inga minderåriga bland min personal. Ibland kommer barn hem till mig och ber mig göra dem en tjänst genom att erbjuda ett arbete - men jag säger nej, eftersom jag inte vill hamna i problem, säger han till IPS.

Ludin Chávez, ordförande för El Salvadors avdelning av Rädda Barnen, menar samtidigt att det fortfarande finns stora problem med barnarbete i landet. Hon säger att många barn tvingas växa upp i en tillvaro där det anses normalt att de blir utnyttjade.

-De ser det som något naturligt, och anser sig oförmögna att kunna försvara sina rättigheter. Det blir en farlig ond cirkel, säger hon.

Även inom skaldjursindustrin och inom tillverkningen av fyrverkerier finns det stora problem med att barn får utföra farliga arbetsuppgifter, enligt Ludin Chávez.

En undersökning som genomfördes 2013 visade att över 144 000 barn i åldern mellan 5 och 17 år tvingas arbeta i El Salvador. Det var en minskning med nästan tolv procent från föregående år. Efter att vänsterpartiet FMLN kom till makten 2009 har regeringen lett en satsning som syftar till att helt få bort alla typer av barnarbete till år 2020.

Text: Edgardo Ayala och Claudia Ávalos/IPS
Foto: Cmales/Wikimedia Commons