Ett år med "vänsterpresident"

Den 1 juni var det ett år sedan Mauricio Funes, "El Salvadors första vänsterpresident", tillträdde.  Förväntningarna på Funes och ”förändringens regering” var enorma och på ettårsdagen var det dags att visa upp vad som åstadkommits.

I sitt ettårstal redogjorde Funes för de förändringar som genomförts under hans första år på presidentposten. Han underströk särskilt sociala program som borttagandet av de ”frivilliga” avgifterna på allmänna sjukhus, bidrag till fattiga äldre och utdelning av skoluniformer och undervisningsmaterial till elever i de statliga skolorna. Det senare är den åtgärd som salvadoranerna anser som hans mest positiva, enligt universitetet La UCA:s senaste opinionsundersökning, medan bristen på framgångar i brottsbekämpningen anses stå för det största misslyckandet. 63 procent upplever att brottsligheten ökat under det senaste året.

Även den ekonomiska politiken har fått utstå kritik. Funes tog över mitt under den värsta ekonomiska krisen någonsin, och trots antikrispaket och offentliga investeringar anser cirka 75 procent av befolkningen att den ekonomiska situationen är likadan eller värre än innan Funes kom till makten. Av de 100 000 nya arbetstillfällen som Funes lovade i sin valkampanj har man hittills bara kunnat visa upp 7 000.

Ett annat vallöfte var krafttag mot korruptionen. Det skapade därför stora protester då Funes för några månader sedan citerades sägandes att han ”inte har något intresse av att jaga korrupta”. Enligt presidenten själv var det ett citat taget ur sitt sammanhang, och strax innan ettårsjubiléet har ett uppmärksammat korruptionsfall med inblandning av före detta ministrar överlämnats till rättsväsendet. I sitt tal nämnde Funes att över hundra andra fall håller på att undersökas. En dryg tredjedel av de tillfrågade i La UCA:s undersökning tror att korruptionen minskat under den nuvarande regeringen, medan lika många tror att den ökat.

En ifrågasatt vänsterpresident

Ett år efter den historiska valsegern talas det knappast om Funes som ”vänsterpresident” längre. Utrikespolitiskt var Funes från början tydlig med att Brasiliens president, Luis Inácio, ”Lula” da Silva, är en förebild, och att relationen till USA skulle vårdas. De diplomatiska relationerna med Kuba har visserligen återupprättats, men å andra sidan har Funes hållit sig på ordentligt avstånd från Hugo Chavez och ALBA. De som hade hoppats att förändringen som Funes representerar skulle bestå i en radikal vänsterpolitik har blivit besvikna.

Mauricio Funes själv kallar snarare sin regering för en enhetsregering, och betonar att han representerar hela El Salvador och inte några partiintressen. Avståndet mellan presidenten och partiet FMLN har bara växt under året. Funes bildade nyligen rörelsen ”Medborgare för förändring”, under valkampanjen känt som ”Mauricios vänner”, det vill säga de som stödde hans presidentkandidatur men inte FMLN. Enligt Funes är rörelsens uppgift att trycka på för att de sociala förändringar som hans kampanj utlovade uppfylls och syftet är inte att skapa ett nytt parti. Trots detta, och trots att de officiella reaktionerna från FMLN i huvudsak varit positiva, så var det för vissa bedömare det slutgiltiga beviset på separationen mellan presidenten och det parti som tog honom till makten.  

Text: Cristine Lejonclou
Foto: Roxana Ortiz