El Salvador och gängvåldet

I El Salvador och Guatemala hotar våldet att ta över och situationen jämförs med ett lågintensivt inbördeskrig. De båda länderna brottas med gängkriminalitet och ett riktat våld mot kvinnor och barn. Regeringens lösningar på problemen ligger inte i linje med de forskare som Latinamerika.nu träffar.

- Våldet utövas av män och är uttryck för en manlighet i kris, säger psykologen och Mónica Zalequett.

Parken är typiskt utformad med gungor och bord gjutna i betong. Det här är ett gränsland där den rika och den fattiga världen möts i den djupt segregerade huvudstaden San Salvador. Några kvarter bort lever medelklassen och deras familjer, men det är lika nära till en annan del av staden och en annan verklighet där gängen, våldet, drogerna och fattigdomen genast gör sig påmind.
 Vid ett bord sitter en ung man, kort och med krulligt hår. Han vill vara anonym, därför kallar vi honom Pablo. Fysiskt är han inte tydligt märkt av det hårda livet. Men ögonen ger ett tomt och livlöst intryck. För att kunna bo kvar i sitt kvarter, för att få status och slippa bli rånad på allt han ägde, blev han medlem i ett av El Salvadors ökända maras.

Pablos gamla gäng Mara Salvatruchas, eller MS 13, skapades på 1980-talet av salvadoraner i Los Angeles som flytt hemlandet under inbördeskriget. Det andra stora rivaliserande gänget Mara 18 bildades på 1960-talet, även det i staden Los Angeles. Det faktum att gängen lyckats växa sig starka var en olycklig konsekvens av den stora migrationsreform som genomfördes i USA 1996. Under perioden 2000 - 2004 deporterades över 20 000 personer som suttit i fängelse för gäng- och drogrelaterade brott tillbaka till sina hemländer i Centralamerika.

Lösningen är inte hårdare tag

Lösningarna på problematiken som skapats av de kriminella gängen i El Salvador har hitintills präglats av en tro på att hårdare tag och polisiära åtgärder. Under 2003 godkände kongressen i El Salvador en lag som innebar hårdare tag mot gängen. Reformen gick under samlingsnamnet Mano Dura och resulterade i att 14 000 gängmedlemmar arresterades mellan 2004 och 2005.

- Jag kände att Mano Dura fick en tillfällig effekt. Två månader senare blev det värre. Människor tillfångatogs och halshöggs och delarna spreds över olika ställen, säger Pablo.

Den 21 juni kunde man läsa om det gängrelaterade våldet i El Salvador i tidningar i hela världen. I huvudstaden San Salvador satte gängmedlemmar med hjälp av bensin eld på en buss, 14 människor dog och 16 skadades. Under 2010 har över 3000 mist livet som en följd av olika typer av våldsdåd. Gängens andel av detta våld är svår att uppskatta och siffrorna varierar hos olika källor.
 I början av september kom parlamentet i El Salvador med ett lagförslag som gör det kriminellt att tillhöra maras eller andra typer av ungdomsgäng. Mara Salvatrucha och Mara-18, vanligtvis varandras dödsfiender, svarade med ett gemensamt hot mot landets transportsystem. Under 72 timmar stod El Salvador stilla. De bad samtidigt om ursäkt till landets befolkning och föreslog förhandling med regering. President Carlos Funes inte bara godkände lagen, han föreslog hårdare straff än vad parlamentet angivit.


- Vi tänker inte låta oss utpressas. Det sämsta vi kan göra är låta rädslan ta överhanden hos medborgarna, och regeringen tänker inte låta det hända, sade Funes enligt nyhetsbyrån EFE.

Det är mindre än en månad sedan den nya lagen trädde i kraft och för tidigt att säga vad den får för konsekvenser. Med tanke på tidigare erfarenheter och de synpunkter som forskningen ger uttryck för så kan det bli mycket svårt, om inte omöjligt, att få bukt med gängvåldet med den nya lagen.

Förklaringen till våldet

Vetenskapen har i efterhand gett Pablo rätt i sin analys av reformernas effekter. I en forskningsrapport till kongressen i USA sammanfattar Clare Ribando Seelke effekterna av de hårdare tagen mot gatugängen. Hon riktar hård och mångsidig kritik mot reformen. Hon beskriver hur våldet fortsätter att ligga kvar på en oroväckande hög nivå, samt hur oskyldiga arresteras och rekryteras till ett liv i kriminalitet.

Samhällsforskaren José Luis Rocha vill gärna sätta in våldet i ett historiskt perspektiv. Under inbördeskriget i El Salvador och Guatemala begicks många massakrer, både av regeringen och gerillan, berättar han.

José Luís Rocha har gjort empiriska studier bland kriminella gäng. Foto: David Rosenberg- Toleransen för våld i samhället ökade, samtidigt som soldaterna i dessa länder efter inbördeskriget inte hade något att återvända till. Det fanns ingen begränsning för hur länge värnplikten varade. Människorna som kom tillbaka från krigen lämnade aldrig sin militära identitet, säger José Luis Rocha.

Förutom krigets inverkan på råheten i våldet, finns det andra mer närliggande aspekter som förmår förklara dess omfattning. Mónica Zalaquett är chef för institutet för våldsprevention. Huvudkontoret finns i Nicaragua men sedan ett år tillbaka jobbar organisationen även i El Salvador med rehabilitering och utbildning för ungdomsbrottslingar.


- Allt våld skriker av machismo och en manlighet som befinner sig i kris, säger Mónica när hon beskriver mansidealet inom maras.
 Faderskapet och patriarkatet befinner sig i kris, konstaterar hon tvärsäkert.

Det är denna kris som är den största bakomliggande förklaringen till våldet i El Salvador. Under en längre period har män förlorat makt i samhället. Detta har skett samtidigt som kvinnan har fått en ökad tillgång till det offentliga rummet och till arbetsmarknaden. För att återta makten i samhället retirerar man till våldet. Man slår sin kvinna och man slår sitt barn. Även våldet på gatorna är ett utryck för detta.


- Om jag inte har makt i samhället, är arbetslös och saknar pengar, går jag med i Maras för att få respekt, konstaterar Mónica.


När vägarna tillbaka till samhället sedan stängs riskerar ungdomarna att förlora alla alternativ. De tatueringar som är obligatoriska för medlemmar i maras stämplar ungdomarna för all framtid.


- Ingen vill anställa någon som har tatueringar. Hur ska man få arbete och pengar? Det är katastrofalt för ens självförtroende, säger Pablo.Svårt att lämna kriminaliteten

Pablo lyckades lämna gänget och kriminaliteten bakom sig, som ett resultat av ett kortlivat projekt. Han ger utryck för att samhället måste erbjuda fler alternativ som ger unga människor hopp om framtiden.


Monica Zalaquett är chef för Institutet för våldsprevention. Foto: David Rosenberg- Vi får ingen hjälp från någon. Några sa att vi lär oss ett yrke, men den som vill förändra sitt liv har inget stöd. Det finns inga frivilliga organisationer och inget stöd från regeringen. Medierna bidrar bara med lögner.


José Luis Rocha och Mónica Zalaquett anser precis som Pablo att man inte kan lösa problemen med Maras med hårdare tag. Båda anser också att regeringen, polisen och vapenhandlarna behöver en tydlig fiende för att dölja sin egen brottslighet och få stöd av grupper på den politiska högerkanten.


- I Guatemala och El Salvador finns det en fruktansvärd korruption inom polisen. De är inte mycket bättre än gängen själva, säger Mónica Zalaquett.


Hon tar fram materialet som hennes organisation distribuerar gratis på sin hemsida. Illustrationerna visar hur problem och lösningar måste sökas i familjen och mer direkt hos mannen.


- Vi har maskuliniserat kvinnan, men vi har inte feminiserat mannen, säger hon.


Pablo understryker att stödet från staten eller organisationer måste motsvaras av ett ansvar hos den som vill lämna kriminaliteten.


- Vi behöver deras stöd, absolut. Men de måste ställa krav också. Man måste vilja förändra sitt liv.

Text: Andreas Lång

Kommentarer

"De båda länderna"? Vilka länder menas egentligen? Vad jag kan se i texten nämns 3 länder?

Nu var det väl främst staten som begick massakrer under inbördeskrigen. Har för mig att man kan härleda åtminstone över 90% av de massakrer som genomfördes i Guatemala till det militära. José Luis Rocha analys kanske kan förklara delar av våldet idag, men som han framför det låter det som om båda parter var likvärdiga, vilket inte var fallet. Rekryteringsbasen skulle inte vara så stor för maras om de rika inte var så förbannat gnidna och staten varit så repressiv både nu och historiskt. 

Bosse: I första meningen står det El salvador och Guatemala så det lär vara han länderna de menar! :)