"Ekonomisk kris förändrar maktbalans"

Idag sällar sig även de rika länderna till offren för den nyliberala marknadsfundamentalismen. Den finansiella liberaliseringens förbannelse har lett till den svåraste finansiella krisen sedan den stora depressionen och detta leder till en ny dynamik i relationerna mellan nord och syd, påstår Noam Chomsky.

Chomsky, lingvist, politisk analytiker och filosof, talade i Dominikanska republiken via videolänk om Latinamerika och den ekonomiska krisen. Han underströk att många länder i Syd kommer att drabbas hårt av den globala ekonomiska krisen, bland annat genom minskade investeringar, samt att Obamas regering ger helt andra indikationer till länderna i Syd jämfört med de åtgärder som genomförs i USA. Men han påpekade också att den nya situationen kan leda till maktförskjutningar som vi inte sett under 500 år. Länderna i Syd kan börja sätta en större press på USA och landet kan se sig tvunget att skapa en mer konstruktiv och vänskaplig relation till dessa länder, sade han

I en artikel i den mexikanska tidningen La Jornada använder Noam Chomsky Bolivia som ett exempel på de nya relationerna. En gång en blomstrande kultur långt före conquistadorerna, reser sig idag Bolivia, tillsammans med en stor del av regionen, från Venezuela till Argentina, återigen, skriver han.

- Erövringen och dess eko, genom den imperalistiska kontrollen från USA, minskar och lämnar plats åt självständigheten och det regionala samarbetet som skapar en ny dynamik i relationerna mellan Nord och Syd. Allt detta med den ekonomiska krisen i USA och i resten av världen som kuliss, skriver Chomsky i La Jornada.

Banco del Sur, Alba och Unasur
Som exempel på denna nya, alternativa utveckling ser Chomsky initiativ som den regionala banken Banco del Sur, det ekonomiska samarbetet Alba och det lovande EU-liknande samarbetet Unasur. Fast samtidigt vill han inte prata om Alba som ett ”alternativ” till frihandelsavtal, utan mer som en fristående utveckling.

- Frihandelsavtalen är ju egentligen inga avtal, då inte invånarna i respektive land är en del av dessa avtal. Det handlar mer om 'avtal för att skydda investerarnas rättigheter', designade av multinationella företag, banker och mäktiga stater för att tillfredställa sina intressen, i mångt och mycket skrivna i hemlighet, utan folkligt deltagande och utan att medborgarna får reda på vad som händer, skriver Chomsky.

Venezuela, med en vänsterpresident som försöker använda landets rika resurser för att förbättra tillvaron för landets folk istället för att lämna över dem till de redan rika och priviligierade i sitt eget land eller i andra länder, är en av krafterna som driver den nya dynamiken framåt, menar Chomsky. Chavez driver också processen för den regionala integration som krävs för att skapa självständighet, demokrati och en positiv utveckling.

Chomsky utmålar Bolivia som det land där dynamiken kanske är än mer dramatisk. Genom valet av Evo Morales 2005, flyttades ursprungsfolken fram på den politiska internationella arenan och teman som kontroll över naturresurser, kulturella rättigheter och rättssystem samt de ekonomiska klyftorna lyftes upp på dagordningen.

"Latinamerika har verkliga alternativ"
I september förra året uttryckte medlemmarna i Unasur sitt gemensamma stöd till Evo Morales efter de våldsamma konfrontationer som hans politik givit upphov till i Bolivia. Morales å sin sida tackade för stödet och sade att ”länderna i vår region har för första gången i Sydamerikas historia bestämt hur man vill lösa problem utan inblandning från USA”.

USA har sedan länge dominerat Bolivias ekonomi, speciellt genom exporten av tenn, skriver Chomsky, men menar att den ekonomiska krisen påverkat såväl USA som västvärlden och att man idag kan se att de traditionella kontrollmetoderna som våld och ekonomisk krigsföring, mattas av.

”Latinamerika har verkliga alternativ”, menar Chomsky som anser att den nyvunna självsäkerheten hänger ihop med regional integration, nya globala relationer i Syd, som till exempel med Kina, och förändringar av interna strukturer.

- Latinamerika är känt för sin extrema koncentration av rikedom och makt och för bristen på ansvarsfullhet hos de priviligierade eliterna för sina länders välfärd. Kontinenten har stora problem, men också lovande utveckling som kan tillkännage en epok av verklig globalisering. Det handlar om en internationell integration i folkens intresse, inte för investerare och andra maktkoncentrationer, skriver Noam Chomsky.

Tove Silveira Wennergren,
Frilans i Dominikanska republiken