Dödligt våld vanligt i Latinamerikas fängelser

I Latinamerikas överfyllda fängelser lever de intagna med ständig risk för att dödas, vilket kan betraktas som en motsägelse i en region där så gott som alla länder har avskaffat dödsstraffet. 

- I många latinamerikanska länder kan ett fängelsestraff i praktiken innebära en dödsdom, säger Amerigo Incalcaterra, regional representant för FN:s människorättskommissariat OHCHR i Sydamerika. 

Dödsstraffet avskaffades tidigt i många länder i regionen. Venezuela var det första landet i världen att avskaffa dödsstraffet 1863 och Costa Rica var det tredje landet i världen 1882. Kuba och Guatemala är de enda länderna i Sydamerika som fortfarande har dödsstraffet kvar. Dödsstraff har dock inte verkställts sedan 2003 respektive 2000. 

Det står dock i stark kontrast till de förfärliga förhållandena i Latinamerikas fängelser. Människorättsorganisationer rapporterar om våld, mord och allvarliga människorättskränkningar innanför fängelsemurarna. 

- Fängelser i Latinamerika står inför mycket allvarliga problem som inte hanterats av regeringarna, säger Amerigo Incalcaterra till IPS. 

Olga Espinoza, vid avdelningen för fängelsestudier vid Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana vid Chiles universitet säger att regionens fängelsesystem befinner sig i kris. 

- Den senaste rapporten från FN:s utvecklingsprogram, UNDP, beskriver överbeläggning på fängelser, svaga institutioner och svårigheter att genomföra återanpassningsprogram, säger Olga Espinoza, till IPS. 

Omänskliga fängelseförhållanden

I Venezuela är det värre än någon annanstans, 53 000 personer sitter i landets fängelser. Under förra årets första elva månader dödades 402 fångar inne på fängelserna, uppger landets myndigheter. Enligt FN:s människorättskommissariat uppgår den nationella överbeläggningen till 231 procent. Samtidigt hävdar landets regering att det inte finns någon överbeläggning på 87 procent av fängelserna. 

Människorättsgrupper rapporterar även om omänskliga och ovärdiga förhållanden på fängelser i Brasilien där militärpolisen använder sig av tortyr, kvävning med plastpåsar, misshandel och elchocker. 

- Men Venezuela och Brasilien är inte isolerade fall utan detta förekommer i hela regionen, säger Amerigo Incalcaterra. 

Han förklarar att utdömning av fängelsestraff i stället för andra påföljder leder till överbeläggning i fängelser. Det finns också stora brister när det gäller tillgång till grundläggande hälsovård och mat i fängelserna. Fängelserna lever inte heller upp till den internationella standard som krävs och det saknas tillsyn, påpekar Amerigo Incalcaterra. 

Enligt en rapport från Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, IACHR, satt 943 000 personer i regionens fängelser 2013 varav 354 000 satt häktade i väntan på rättegång eller straff. I Bolivia hade 84 procent av personerna i landets fängelser ännu inte blivit dömda. 

I Chile omkom 81 fångar vid en brand i fängelset San Miguel i huvudstaden Santiago 2010. De flesta av dem var misstänkta för mindre brott. Vid tiden för branden fanns 1 875 fångar i fängelset som var byggt för 632. 

Chile är det land i Latinamerika som har flest antal fångar per 100 000 invånare - 318. I Europa är genomsnittet 60 fångar per 100 000 invånare. 

Text: Marianela Jarroud/IPS