Colombia stoppar giftbesprutning av kokaodlingar

Flygbesprutningar av bekämpningsmedlet glyfosat
Colombia stoppar giftbesprutning av kokaodlingar

Colombias regering har nyligen beslutat att upphöra med flygbesprutningar av bekämpningsmedlet glyfosat mot kokaodlingar. Beslutet baseras på Världshälsoorganisationens (WHO) nyliga slutsats, som klassificerar ogräsmedlet som sannolikt cancerframkallande. Småbrukare som sedan 1970-talet drabbats av flygbesprutningarna välkomnar beskedet.

Det var i slutet av 1970-talet som Colombias regering började flygbespruta kokaodlingar med ogräsmedel för att bekämpa den växande narkotikaproduktionen i landet. Men det var först i mitten av 1980-talet som man började använda sig av glyfosat - trots att en vetenskaplig rapport som regeringen hade beställt avrådde från det då det inte gick att fastställa riskerna.

Idag finanseras Colombias krig mot kokaodlingar delvis av USA genom Plan Colombia - ett antidroginitiativ som går ut på att Colombia och USA gemensamt bekämpar produktion av och handel med kokain. Enligt den colombianska miljöorgansationen Grupo Semillas har flygbesprutningarna påverkat cirka 1,7 miljoner hektar i hela landet. Till effekterna av dessa besprutningar hör både sociala konflikter och miljökatastrofer, då giftet sprids med vinden och förstör även andra grödor, samtidigt som människor och djur blir sjuka.


Småbrukare offer för narkotikakriget


- Regeringens beslut att sluta bespruta illegala kokaodlingar med glyfosat är mycket betydelsefullt. Detta är ett krav som landets småbrukarrörelser drivit sedan länge, säger Eberto Díaz, ledare för den nationella småbrukarorganisationen Fensuagro.


Småbrukare som bor i de områden där besprutningarna sker har drabbats hårdast. Ett stort problem för regeringen är att tusentals småbrukarfamiljer är ekonomisk beroende av kokaplantagerna då det ger mer pengar än lagliga grödor. Dessutom har Colombias frihandelsavtal med bland annat USA lett till ökad import jordbruksprodukter, som konkurrerar ut den inhemska produktionen. Enligt Oxfam har inkomsterna för hushåll på landsbygden i Colombia gått ner med 45,5 procent till följd av frihandelsavtalet med USA. Det är då inte förvånande att småbrukare tvingas att odla koka för att klara av ekonomin.


- Småbrukare som odlar koka stigmatiseras. Massmedia behandlar oss som narkotikasmugglare och gerillamedlemmar, men problemet är att kokan är vår enda inkomstkälla, säger José M, en kokaodlare från staden Sardinata, i en intervju för Center for International Policy.

 
Regerings beslut kommer i ett läge där kokabuskarna breder ut sig. FN:s siffror visar att kokaodlingarna i Colombia ökade med 15 till 20 procent under förra året. Utmaningen är nu att stoppa kokaodlingar från att växa med miljövänliga bekämpningsmetoder, samtidigt som kokaodlare får ekonomiskt stöd för att odla andra grödor.

Text: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna
Foto: U.S. Army/Wikimedia Commons

 

Fakta

Glyfosat utvecklades av jordbruksföretaget Monsanto på 1970-talet. Det är den aktiva substansen i många bekämpningsmedel varav Monsantos Roundup är det mest kända. I Sverige säljs också Roundup på flera stora butikskedjor.