”Centralamerika är inte till salu”

*- Associeringsavtalet med EU är inget annat än ett nytt frihandelsavtal som kommer att exploatera vårt folk, protesterade det civila samhället under den tredje förhandlingsrundan, som avslutades den 18 april.*

Protestropen skanderar utanför grindarna till hotell Radisson i San Salvador. Den tredje förhandlingsrundan om avtalet har inletts dagen innan och nu står omkring 400 representanter från det civila samhället redo med banderoller, flaggor och förberedda tal till förhandlarna.

Efter någon timme uppenbarar sig en av El Salvadors förhandlare, handelsminister Juan Carlos Fernández. Han påpekar att man i förhandlingarna ska stå fast vid att behålla regionens resurser och att temat om privatisering av vatten och andra offentliga tjänster inte kommer att vara föremål för diskussion under denna förhandlingsrunda.

Representanterna från det civila samhället ställer sig frågande till hans uttalande:
- I förhandlingarna har man frihandelsavtalet som regionen redan tecknat med USA som utgångspunkt, och vi känner redan av de negativa följderna, protesterar de.

Inom några minuter är dialogen över och samlingen utanför grindarna överlämnar ett gemensamt ställningstagande till Fernández. Raul Morán fràn Costa Rica tar ordet som representant för Alianza Social Continental och förklarar den position man tagit mot associeringsavtalet:

- Vi behöver inget frihandelsavtal med Europa. För det första kräver vi att den ekologiska, historiska och sociala skuld som EU har till det centralamerikanska folket ska betalas, för det andra att man inte ska förhandla privatisering av vattnet inom detta avtal eller att de offentliga tjänsterna ska förhandlas som vilken handelsvara som helst. Genom detta avtal visar våra regeringarna att de ställer sig positiva gentemot europeiska företagsintressen.

Därefter läser regionens kvinnor upp sina krav. De är oroliga över en eventuell exploatering av regionens naturresurser, vilka de menar tillhör det centralmerikanska folket. Vattnet betonar de, är en mänsklig rättighet som inte borde privatiseras. Motståndet kommer att fortsätta - Centralamerika inte är till salu.

Till sist ropar man ut de slagord som kommit att känneteckna hela den latinamerikanska vänstersrörelsen:
- El pueblo unido jamas será vencido! Ett enat folk kommer aldrig att besegras!

_Marie Persson och Alexandra Rodriguez, kampanjpraktikanter för UBV i Honduras. Foto: Alexandra Rodriguez_