Argentina: Storsatsning på skiffergas möter kritik

YPF borrar efter olja i Rio Negro, Argentina. Foto: Wikimedia Commons

Stora fyndigheter har fått Argentina att storsatsa på utvinning av skiffergas och skifferolja. Detta trots att kritiker menar att landet istället borde investera i framtidens energikällor - gröna alternativ.

Claudio Rueda är arbetsledare för det statliga oljebolaget YPF, och han menar att den energiutvinning som nu pågår i södra Argentina är mycket viktig.

- Tillgång till energi är nyckeln för Argentinas utveckling och framtid, och vi är en del i den processen, säger han.

Det första kapitlet i denna utveckling skrivs just nu i provinsen Neuquén i regionen Patagonien, där det finns stora olje- och gasreserver gömda flera kilometer nere i bergen.

Enligt YPF har Argentina världens största skiffergasfyndigheter efter Kina, och världens fjärde största fyndigheter av skifferolja.

Bedömningen är att landets konventionella olje- och gasreserver kommer att vara slut inom åtta till tio år, och regeringen anser därför att utvinningen i Neuquén är strategiskt viktig.

Möjlighet till export

Rubén Etcheverry, som skrivit en bok om Argentinas okonventionella energikällor och tidigare var miljöminister i provinsen Neuquén, säger att landet för tio år sedan kunde exportera energi - men numera istället måste importera energi för mångmiljardbelopp. Han menar att satsningen på skiffergas och skifferolja kan vända den utvecklingen.

- De reserver som finns under marken är tillräckliga för att göra oss självförsörjande, och kan till och med ge oss möjlighet att exportera, säger Rubén Etcheverry.

Han menar att Argentina därför skulle kunna följa efter USA, som tack vare skiffertekniken enligt Rubén Etcheverry med tiden kan bli världens ledande exportör av olja och gas.

Utvinningen av skiffergas och skifferolja kallas fracking, en förkortning för hydraulic fracturing, eller hydraulisk sprickbildning. I korthet går metoden ut på att vatten, kemikalier och sand med högt tryck pressas genom borrhål ner i skifferlager i berggrunden. Den gas eller olja som finns mellan skifferlagren pressas därmed upp till ytan.

Grundvattnet riskerar att förgiftas

Metoden kritiseras dock av miljöorganisationer som menar att grundvatten kan förgiftas och att giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret. Mer giftiga gaser frigörs vid fracking än vid utvinning av konventionella fossila bränslen enligt miljöaktivister. I Argentina kritiserar många den linje som valts för att lösa de framtida energiproblemen.

- Det är en miljöfråga som handlar om mer än utvinningen i Neuquén. Den väg de valt för att lösa energikrisen i Argentina är inget för framtiden. Vi baserar alla våra ekonomiska satsningar på en tillgång - men hur länge kommer den att räcka?, frågar sig ekologen Silvia Leanza vid miljöstiftelsen Ecosur.

I dagsläget kommer endast 1 procent av den energi som förbrukas i Argentina från förnyelsebara energikällor, medan hela 90 procent kommer från fossila bränslen. Landets beroende av fossila bränslen har lett till att Argentina har ett av de högsta koldioxidutsläppen per capita i Latinamerika, enligt Världsbanken.

Mauro Fernández vid Greenpace i Argentina menar att okonventionella fossila bränslen inte bara är negativa på grund av de direkta risker som fracking innebär.

- Exploateringen av okonventionella fyndigheter innebär en utökning av de tidigare satsningar som göder klimatförändringarna, säger han.

Argentina har en målsättning om att minst åtta procent av den el som produceras i landet ska komma från förnyelsebara energikällor år 2016. Forskaren Maristella Svampa vid det oberoende Nationella teknik- och forskningsrådet menar dock att satsningen på skifferolja och skiffergas strider mot den målsättningen.

- Det är väldigt negativt när det gäller övergången till rena, förnyelsebara energikällor, säger hon.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: Nestorgalina/Wikimedia Commons