Amalia får vård men inte abort

Förra veckan uppmanade Interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna, CIDH, att den nicaraguanska staten ska värna om Amalias liv.  Hon är gravid i tionde veckan och har cancer. Läkarna hade fram tills nu nekat henne behandling. Hälsovårdmyndigheten har varit förtegen om Amalias fall.

Beslutet att uppmana den nicaraguanska staten att värna om Amalias liv fattades på rekordtid, endast fem dagar.

- Detta kommer att skapa ett prejudikat för kvinnorna i framtiden, säger María Marta Blandón, direktör för kvinnorättsorganisationen, IPAS och frontfigur för nätverket Strategigruppen för avkriminaliseringen av terapeutisk abort.

Fallet Amalia uppdagades den 18 februari då flera organisationer anmälde till både CIDH och nationell media att hon inte fick vård. Hon hade legat i 15 dagar på sjukhuset Oscar Danilo Rosales i León utan att få strålbehandling för sin cancer. Anledningen är att hon är gravid. I Nicaragua råder totalt abortförbud sedan 2006. Inte ens när kvinnans liv är i fara på grund av graviditeten tillåts abort.

- Det är första gången som Interamerikanska kommissionen uppmanar en stat att vidta åtgärder i ett abortfall, säger Maria Marta Blandón.

Amalia hade även begärt att avbryta graviditeten då hon ville få tillgång till strålbehandling. Hon skickade brev till sjukhusledningen utan att få svar på sin begäran. Efter att hennes fall blev känt och efter att kommissionen uppmanade staten att agera så fick hon strålbehandling men inte rätt till abort. 

Lagen straffar läkare och kvinnan

Läkaren, Oscar Flores, och medlem i nätverket ”Strategigruppen för avkriminaliseringen av den terapeutiska aborten”, menar att Amalias cancer kan förvärras om hon inte får genomgå en abort.
 
Flores vittnar om en rädsla bland sina kollegor för att behandla komplicerade fall som Amalias, eftersom lagen straffar läkare som utför aborter med upp till tre års fängelse. Kvinnan som aborterar riskerar mellan ett till två års fängelse.

- Läkarna gör inget, de kan inte göra något för att lagen hindrar dem. Lagen förbjuder alla typer av ingrepp i ett sådant här fall. Och inte minst så skadas läkarens anseende om han eller hon förknippas med ett abortfall, säger Oscar Flores.

Abortförbudets förväntningar

Juan Abelardo Mata, biskop i Esteli, samt frontfigur för abortförbudet, har en klar uppfattning om abortförbudet och vad han tycker att Amalia bör göra.

- Hon borde kämpa för sitt och barnets liv så långt det går. Men att döda är inte lösningen på problemet. Lagen borde vara tydligare i att straffa personer som utför aborten, lagen var aldrig tänkt att straffa kvinnorna som fick abort.

Katolska kyrkan har ju varit drivande i att förbjuda all abort. Hade ni några förväntningar på abortlagen, och har de i så fall infriats?

- Vi har fått stopp på alla dessa abortkliniker, och även stoppat användandet av aborten som en metod för familjeplanering, säger biskopen Mata.

Enligt en studie som hälsovårdsmyndigheten, MINSA, gjorde förra året om mödradödlighet, har 20 kvinnor under de första fem månaderna av 2008 avlidit medan siffran för samma period år 2009 är 33 döda kvinnor, vilket innebär att mödradödligheten ökade med 65 procent. Den största ökningen skedde i huvudstaden Managua och på den fattiga Atlantkusten. Flera kvinnorättsorganisationer menar att den ökande mödradödligheten står i relation till det stränga abortförbudet.

Latinamerika.nu har sökt Ricardo Cuadra, direktör för sjukhuset Oscar Danilo Rosales i León, men han hänvisade till direktören för vårdcentralerna i León, José Miguel Velasquéz, som i sin tur hänvisade till hälsoministern. Latinamerika.nu har försökt få tag på ministern utan framgång.

Amalia är ett fingerat namn.

Text och foto: Roxana Ortiz