FN vill stoppa kvicksilverutsläpp genom internationellt avtal

I vissa områden i Mexiko är luften så förorenad att det känns i varje andetag. Nu krävs ett internationellt avtal för att minska utsläppen av kvicksilver. Detta enligt FN som i måndags inledde ett veckolångt möte i Genève.

Floden Coatzacoalcos avrinningsområde i södra Mexiko är svårt förorenat av bland annat kvicksilver. Befolkningen i området är alltför medvetna om de oönskade grannarna - raffinaderierna och de petrokemiska anläggningarna - som släpper ut giftet i luft och vatten.

- Folk är oroade över situationen och vill se lösningar. Vi för en dialog med lokalbefolkningarna för att kunna vidta kraftfulla åtgärder, säger aktivisten Isaúl Rodríguez från gräsrotsorganisationen Asociación de Productores Ecologistas Tatexco, till IPS.

Organisationen har omkring 2 500 medlemmar vars försörjning är hotad på grund av de miljöproblem som förorsakas av de petrokemiska anläggningarna och raffinaderierna i delstaten Veracruz i sydost. I måndags inleddes ett veckolångt FN-möte i Genève med förhandlingar om ett internationellt avtal för att minska utsläppen av kvicksilver. Avtalet kan komma att undertecknas i oktober i år om allt går enligt planerna. Kritiker menar dock att det föreslagna avtalet saknar viktiga delar som sanering av förorenade områden och ersättningar till drabbade, samt lämnar olje- och gassektorn fri från ansvar. Initiativet till avtalet togs 2009 av FN:s miljöorgan Unep.

Oroande provresultat

En studie som presenterades förra veckan visar på omfattande utsläpp från petrokemiska anläggningar vid floden Coatzacoalcos avrinningsområde. Den genomsnittliga halten kvicksilver i prover från människohår var 1,7 gånger så hög som det amerikanska naturvårdsverkets referensvärde på ett milligram per kilogram.

- Resultatet oroar oss. Folk undrar om de kommer att dö eller vad som kommer att hända, säger Lorenzo Bozada, från den lokala organisationen Ecología y Desarrollo Sostenible en Coatzacoalcos.

Bozada var med och samlade in prover och hans organisation genomförde studien i samarbete med två andra organisationer, Centro de Analisis y Accion en Toxicos y sus Alternativas och den tjeckiska miljöorganisationen Arnika. Studien är en del av en global kartläggning som samordnas av International Persistent Organic Pollutants Elimination Network, Ipen, och det amerikanska forskningsinstitutet för biologisk mångfald, BRI.

I studien ingick 25 kommuner med en sammanlagd befolkning på nära två miljoner som försörjer sig på fiske och boskapsskötsel samt odling av bland annat majs, squash och frukt.

"Oljebolag måste ta ansvar"

Oljebolaget Pemex, som ägs av den mexikanska staten, har ett raffinaderi som har en kapacitet på 285 000 fat råolja per dag i Minatitlán längs floden Coatzacoalcos och inte långt därifrån i den närliggande staden Coatzacoalcos finns en kloralkalianläggning där kvicksilver används.

- Det statliga oljebolaget Pemex måste ta ansvar för att minska och kontrollera utsläppen av kvicksilver. De har en ekologisk skuld i förhållande till människorna i regionen. Hälsodepartementet borde göra en bedömning av konsekvenserna av exponeringen och vidta åtgärder för att minska den, säger Bozada.

Kvicksilver finns naturligt i luft, mark och vatten men den höjda halten av ämnet i naturen står människan för. Giftet sprids genom användning av gödningsmedel och vid småskalig guldutvinning. Ämnet finns också i termometrar och lågenergilampor. Tungmetallen bryts aldrig ner och kan bland annat lagras i fisk. Exponering av kvicksilver kan orsaka permanenta skador på nervsystemet, immunsystemet och matsmältningssystemet, samt hud, lungor, njurar och ögon. Det kan också skada fosters neurologiska utveckling.

En studie från det amerikanska forskningsinstitutet för biologisk mångfald, BRI, från 2012 visar att de högsta halterna av kvicksilver återfinns i Kaliforniabukten och i Mexikanska golfen, på gränsen mot USA.

- De politiska åtgärderna i Mexiko är otillräckliga. Det finns ett behov av ett mer systematiskt arbete på nationell nivå, och fokus på kritiska områden som floden Coatzacoalcos avrinningsområde, säger Fernando Bejarano från organisationen Centro de Analisis y Accion en Toxicos y sus Alternativas, till IPS.

Enligt en rapport från 2011 sammanställd av den nordamerikanska kommissionen för miljösamarbete beräknas det finnas nära 27 ton kvicksilveravfall i Mexiko, i gruvor och inom kloralkaliindustrin.

Text: Emilio Godoy/IPS