Fattigdomen minskar i Brasilien

Fattigdomen och klyftorna fortsätter att minska i Brasilien. I januari nådde ojämlikheten sin lägsta nivå sedan 1960, enligt mätningar med Gini-koefficienten. Men landet fortsätter att vara ett av världens mest ojämlika länder. 

Enligt rapporten "Tillbaka till Framtidens Land" från forskningsstiftelsen Getulio Vargas (FGV) minskade Gini-koefficienten med drygt två procent mellan januari 2011 och januari i år till 0,5190, vilket är den lägsta nivån sedan 1960. Den internationellt vedertagna Gini-koefficienten varierar mellan 0 och 1 – ju lägre värde desto mer jämlikt samhälle. Sverige har ett av världens lägsta Gini-index på cirka 0,23.  

- Den dåliga nyheten är att vi fortfarande är väldigt ojämlika, vi är ett av världens tolv mest ojämlika länder, sa Marcelo Neri som samordnade studien. Men minskningen är spektakulär och kommer att fortsätta. Enligt FGVs prognos kommer Brasiliens Gini ligga på 0,51407 år 2014.  

Enligt FGVs uppgifter har inkomsterna för den fattigare halvan av Brasiliens befolkning ökat med 68 procent under den senaste tioårsperioden, medan den rikaste tiondelen av befolkningen ökade sin inkomst med tio procent under samma period. 2011 ökade den brasilianska familjens inkomster med i snitt 2,7 procent.

Samtidigt minskade fattigdomen med 7,9 procent, vilket är en fortsättning på en trend som inleddes under Luiz Inácio Lula da Silvas regeringar 2003-10. De viktigaste politiska åtgärderna för att åstadkomma detta är kontantbidraget Bolsa Família som delas ut månadsvis till drygt 13 miljoner av Brasiliens fattigaste familjer samt årliga höjningar av minimilönen, som även höjer pensionerna. Om trenden fortsätter kommer Brasilien att uppnå FNs milleniemål på att halvera fattigdomen mellan år 1990 och 2015.  

Dessa förändringar påverkar direkt Brasiliens socio-ekonomiska struktur där migrationen från kategorin låginkomsttagare till den kraftigt konsumerande medelklassen stadigt ökar.

- Den internationella krisen har inte påverkat den här tendensen som har Lula som far och FHC (Fernando Henrique Cardoso, Lulas företrädare på presidentposten) som farfar. Utbildningssektorn är den viktigaste faktorn för den här migrationen, säger Marcelo Neri.

Text: Lena Zetterström, Latinamerikagrupperna