Latinamerikanska avtal

Det finns flera latinamerikanska samarbeten. CAN har 40 år på nacken medan ALBA bara har sex. ALBA och UNASUR:s mål liknar varandra; att utveckla och ge plats åt ett område med integration och enhet i utvecklingen bland sina medlemmar, undanröja socioekonomiska klyftor, uppnå social integration, medborgerlig delaktighet och stärkt demokrati.

*ALBA*
ALBA-samarbetet består av nio stater, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Kuba, Nicaragua, Honduras, Dominikanska Republiken, San Vicente y las Granadinas och Antigua y Barbuda. Samarbetet skapades på initiativ av Venezuelas president Hugo Chávez i december 2004 och är Chávez svar på USAs frihandelsavtal ALCA. Inom ramen för ALBA finns också handelsavtalet TCP som är svaret på USAs bilaterala frihandelsavtalavtal TLC.

ALBA-samarbetet handlar till stor del om bistå varandras länder med hjälp och att stötta varandras sårbara sektorer. Bolivianska folket har kunnat se konkreta exempel på detta i form av kubanska läkare på sjukhusen, kubanska stipendier till skolungdomar och teveapparater och videobandspelare till hundratals byar med tillhörande alfabetiseringskurs samt praktisk teknisk utrustning för att förse hela det bolivianska folket med id-handlingar.

*CAN (Andinska gemenskapen - Comunidad Andina)*
CAN har över 40 år på nacken. Chile lämnande unionen redan 1976. men är sedan 2007 återigen med i gemenskapen som observatörer. 2006 lämnade Venezuela organisationen i protest mot att Peru och Colombia skrivit på frihandelsavtal med USA. De fyra kvarvarande länderna, Ecuador, Colombia, Peru och Bolivia har svårt att komma överens och CAN är sedan en längre tid i gungning. Ecuador och Colombia har frysta diplomatiska relationer sedan över ett år tillbaka och Ecuador har flera gånger hotat att lämna samarbetet. Relationerna mellan Peru och Bolivia är också dåliga, dels på grund av olika handelspolitik, dels på grund av att Peru gett asyl åt tre bolivianska ex-ministrar som skulle ställas inför rätta.

*UNASUR*
UNASUR (Sydamerikanska Nationernas Union) är en politisk och ekonomisk gemenskap av Sydamerikas tolv självständiga stater. UNASUR består i grunden av de två existerande tullunionerna Mercosur och CAN (Andinska gemenskapen - Comunidad Andina).
Fördraget om bildandet av unionen undertecknades den 23 maj 2008 i Brasiliens huvudstad Brasilia.
Medlemsländer är Argentina (Mercosur), Bolivia (CAN), Brasilien (Mercosur), Chile, Colombia (CAN), Ecuador (CAN), Guyana, Paraguay (Mercosur), Peru (CAN), Surinam och Uruguay (Mercosur) och Venezuela.

*MERCOSUR*
Tullunionen Mercosur grundades den 26 mars 1991 genom skapandet av Tratado de Asunción, som trädde i kraft 29 november 1991. Medlemsländerna består av Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela. Det råder även ett visst samarbete med CAN-länderna Peru, Colombia, Bolivia och Ecuador samt med Chile. Mercosurs målsättning är att främja fri handel och varuflöde av både arbetskraft och kapital mellan länderna och på så vis binda medlemsländer och samarbetande länder samman politiskt och kulturellt.

_Uppdaterad av Jessica Nilsson, Latinamerikagrupperna, december 2009_

 

Etikett

La.nu

Länder