Försvunna barn eftersöks på Internet

*Rädda Barnen i Sverige har erbjudit Ecuador att delta i ett program för att hitta försvunna barn och ungdomar.*

Sedan mer än två år har man i Peru, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala och Chile arbetat med ett nytt registersystem med hjälp av Internet och nu har även Ecuador fått tillträde till registret. Samarbetsparter i Ecuador är polisen och dess barn- och ungdomsavdelning (Dinapen), samt Nationella institutet för barn och familjefrågor (Innfa).
Från januari till juli har 1029 barn och ungdomar anmälts försvunna, främst från provinserna Pichincha, Guayas, Azuay, El Oro och Tungurahua. Tillgången till mer information, inklusive foto, på de försvunna ökar möjligheterna att finna dem även om försvinnandet, som i många fall, beror på olika former av människohandel. Även olaglig emigration kan ligga bakom försvinnandet.
Erfarenheterna har visat att av 100 försvunna återfinns 80 inom ett par månader, men när längre tid har förflutit minskar möjligheterna drastiskt uppger Rädda Barnen. På den aktuella websidan går det även att anonymt lämna information om olika former av utnyttjande, och det går även att lämna information om barn som befinner sig på olika uppsamlingsställen men inte har kunnat identifieras.

_Karin Persson_