Färre barn arbetar

International Labour Organization (ILO) konstaterar i en nyligen genomförd studie att antalet arbetande barn och ungdomar i Brasilien har minskat från 7,3 miljoner 1992 till 4,6 miljoner 2004. Något hopp om att utrota barnarbetet inom de närmaste åren hyser emellertid ILO inte. Enligt ILO:s prognos kommer antalet arbetande barn och ungdomar att vara 2,7 miljoner år 2015. Proportionellt flest arbetande barn och ungdomar finns i Brasiliens fattigaste region, den nordöstra.

_Filip Andersson_