För en mångkulturell kontinent

*Ledare för ursprungsfolksorganisationer från hela kontinenten samlas i Quito mellan den 11 och 13 oktober för att arbeta fram krav till Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN, efter att det vid dess tredje och senaste möte i Brasilien inte i något avseende nämnts ursprungsfolkens deltagande i utvecklingen för en enad kontinent.*

Det är Parlamento Indigena de America, PIA, som kallat 20 parlamentsledamöter och 130 ledare från organisationer över hela kontinenten till tre dagars arbetsmöte i Quito i anknytning till ursprungsfolkens motståndsdag den 12 oktober. Bland de inbjudna finns Evo Morales och Rigoberta Manchú, och bland talarna Nina Pacari, tidigare utrikesminister i Ecuador, Isabel Ortega, vicepresident i Bolivias deputeradekammare och i PIA, Judith Valencia från Venezuela och delegat i CSN, Luis Macas, ledare för Conaie i Ecuador.

PIA vill nu arbeta aktivt för att visionen om CSN utvecklas till att omfatta en mångkulturell enad kontinent och uttalar sina farhågor att om inte ursprungsfolkens erfarenheter, rättigheter, naturresurser tas tillvara så kommer kontinenten att bli ohanterlig för dem som idag är ansvariga för dess framtid.

- På kontinenten lever 90 miljoner fattiga, av vilka majoriteten tillhör ursprungsfolken. Ursprungsfolksrörelsen är en politisk och social aktör som är betydligt mycket mer än folklore och färggrant inslag i landskapet, sa presidenten i PIA Ricardo Ulcuango vid en presskonferens i Quito idag.

PIA arbetar för att ursprungsfolkens identitet erkänns och förtydligas, att deras språk och traditioner, kulturella värderingar, organisationsformer och rättsväsende tas tillvara och berikar de ekonomiska, sociala och kulturella strukturerna i länderna ,och för att de rättigheter som tillkommer dem enligt internationella överenskommelser som OIT/ILO 169 respekteras. Dessutom arbetar de för en mer rättvis, jämlik och demokratisk relation mellan staten och ursprungsfolken där metoder för fredliga lösningar på konflikter där dialog, förståelse och förhandling tillämpas.

Under mötesdagarna i Quito kommer deltagarna arbeta med dessa teman i seminarier som behandlar nationaliteter, kollektiva rättigheter, territorium och autonomi, alternativ ekonomi och den mångnationella staten kontra nationalstaten.

_Karin Persson_