EU möter Latinamerika i Santiago de Chile

I slutet av januari träffar EU:s ledare de Latinamerikanska och karibiska staternas organisation, Celac, i Chile. Parallellt med politikertoppmötet ordnar sociala rörelser från Europa och Latinamerika ett folkets toppmöte, där alternativa förslag på utveckling och samarbete ska debatteras.

- Vi är inte överens med politikernas och företagarnas agenda, därför kommer vi att hålla ett folkets toppmöte där vi kommer att diskutera våra förslag och krav gällande demokrati, naturtillgångar, handelsavtal med mera, sa Ethiel Moraga, från fackförbundet Central unitaria de trabajadores, CUT, under en presskonferens i Chiles huvudstad Santiago i fredags.

Samtalen som kommer att föras under de sociala rörelsernas möte ska ta vid där de slutade under det alternativa möte rörelserna höll i samband med RIO+20 konferensen i Rio de Janeiro i juni 2012. Med mottot "För social rättvisa, internationell solidaritet och för folkets suveränitet", har de över 100 sociala rörelserna från Latinamerika och EU som står bakom mötet formulerat fyra huvudteman för mötet:
• Demokrati, delaktighet och folkets suveränitet - mot företags makt
• Mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter - mot privatiseringen av allmänna tillgångar
• Gott leverne (Buen vivir) och moder jords rättigheter - mot kommersialiseringen av naturen och livet
• Integration och solidaritet för folket - mot orättvisor

Inom dessa teman kommer frågor om samhällsmodeller, demokrati, ursprungsfolkens rättigheter, kvinnors rättigheter, internationella investeringar, handelsavtal och demokratisering av media att debatteras.

Målet är att skapa alternativa politiska förslag till dagens sätt att styra samhället och världen.

"Folkets intressen ska uppfriskas"

- Det handlar även om att dela erfarenheter mellan organisationer i Latinamerika och Europa, och den situation som vi lever i just nu. Folkets egna intressen ska uppfriskas såväl som våra argument mot dagens kapitalistiska system, sa Francisca Rodriguez, från den latinamerikanska småbrukarrörelsen Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Cloc.

Francisca Rodriguez påtalade även vikten av att visa hur världens sociala rörelser hela tiden motarbetas och hur stark staternas vilja är att splittra dem och kriminalisera dem.

I samband med mötet, som kommer att pågå mellan 25e och 27e januari, kommer det även att genomföras en rad autonoma föreläsningar och aktiviteter, organiserade av de rörelser som deltar.

Statschefer möts

Under politikertoppmötet mellan EU och Celac, där medlemsländernas statschefer och utrikesministrar möts, kommer såväl ekonomi och handelsfrågor som sociala frågor att avhandlas under parollen "Allians för en hållbar utveckling: främjade av investeringar av social och miljömässig kvalité".


Text och foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna

Läs mer om folkets toppmöte här: http://cumbrechile2013.org/
Läs mer om det politiska toppmötet mellan EU och Celac här: http://www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/artic/20111026/pags/20111026135801.php

Fakta

Celac:
Celac har bildats ur en långvarig diskussion i Latinamerika om
hur framför allt USAs inflytande på kontinenten kan minska.
Organisationen ses som arvtagare till Riogruppen och Calc.
Medlemmar
är alla amerikanska länder förutom USA och Kanada.