EU-länders biståndslöften ej uppnådda

Trots löften från Europas 15 rikaste länder om att avsätta minst 0,7 procent av bruttonationalprodukten till bistånd är färre än hälften av länderna på väg att nå målet inom utsatt tid.

Biståndsmålet på 0,7 procent slogs fast genom en FN-resolution 1970 och bekräftades i mars 2002 vid Internationella konferensen för utvecklingsfinansiering, och även 2005 när EU:s biståndsministrar möttes i Bryssel och beslutade att målet skulle vara uppnått senast till 2015.

Då beslöts att 15 av EU-länderna - Belgien, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Danmark, Irland, Storbritannien och Nordirland, Grekland, Spanien, Portugal, Österrike, Finland och Sverige - skulle nå målet på 0,7 procent av BNP, medan länder som anslutit sig till EU efter 2002 skulle nå ett biståndsmål på 0,33 procent av BNP, till 2015.

Sverige har lyckats

Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Sverige har nått målet med god marginal. Detta samtidigt som Belgien, Storbritannien och Nordirland är på god väg, enligt Concord, ett europeiskt nätverk av biståndsorganisationer som arbetar med att påverka EU:s utvecklings- och biståndspolitik. Åtta övriga länder ser dock inte ut att nå målet.

I en färsk rapport "Small Change / Big Difference" som sammanställts av One Campaign, en organisation som syftar till att öka och effektivisera det internationella biståndet, beskrivs hur stor skillnad 0,7 procent av BNP i bistånd kan göra. Storbritannien tas som exempel. De väntas nå målet 2013 med 11,7 miljarder pund, motsvarande 125 miljarder kronor i bistånd. Enligt One Campaign innebär det vaccin till 80 miljoner barn, tillgång till rent dricksvatten för mer än 17 miljoner människor, förebyggande åtgärder eller behandling av malaria för fler än 40 miljoner människor, bromsmediciner till 633 000 människor världen över och skolgång för 15,9 miljoner barn.

Siffrorna gäller Storbritannien och om även andra länder skulle uppfylla målet på 0,7 procent skulle miljontals fler människor i världen få en bättre tillvaro.

Officiell statistik för 2011 har ännu inte publicerats av Concords underavdelning Aidwatch, men en genomgång från förra året visar att endast ett fåtal EU-länder kommer att sänka sitt bistånd i det ekonomiska kaos som följt efter finanskrisen 2008.

En ny rapport från Aidwatch väntas i juni 2012.

Text: Bari Bates/IPS