EU-bank kritiseras för miljöskadliga projekt

Europeiska investeringsbanken, EIB, möter nu hård kritik för dess utlåning till olika fossila energiprojekt. Banken kritiseras också för att ställa lägre krav än vad som föreslås i USA i samband med lån till satsningar på kolkraftverk.

EIB har meddelat att man vill främja satsningar på miljövänlig energi, men fossila bränslen utgör fortfarande en stor del av bankens energiportfölj. Vid sidan av transportsektorn är energisatsningar det område som EU:s finansieringsinstitut lånar ut allra mest pengar till.

EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard har uppmanat EIB att ta en ledande roll i arbetet för att avskaffa offentliga stöd till satsningar på fossila bränslen. Europeiska investeringsbanken är en offentlig institution vars verksamhet vilar på EU-medborgarnas skattepengar.

EIB är en större långivare än Världsbanken. År 2012 lånade EIB ut 52 miljarder euro, vilket kan jämföras med Världsbankens 40 miljarder euro under förra året.

Förutom de pengar som lånas ut inom EU så är EIB även engagerade i investeringsprojekt i närmare 160 länder i andra delar av världen. Totalt hade EIB tillgångar på 508 miljarder euro år 2012, vilket innebär att banken är den största multilaterala finansiären i världen.

Vek energipolicy

I slutet av juni lanserade EIB ett förslag på en ny energipolicy. Men förslaget har mött kritik från miljöaktivister som anser att det inte är tillräckligt långtgående och står i strid med EU:s miljöpolitik, som syftar till att minska koldioxidutsläppen.

Enligt förslaget ska utlåningsreglerna för alla typer av fossila projekt bli hårdare. Men när det gäller satsningar på kolkraftverk skulle EIB:s regler enligt förslaget fortfarande vara mindre hårda än de nya regler som föreslagits i USA, och de regler som redan gäller i Kanada.

Klimataktivister menar dessutom att förslaget ger utrymme för så många undantag att alla former av energiproduktion skulle kunna finansieras av EIB - under förutsättning att satsningarna kan anses bidra till att säkra behovet av energi, bidra till den ekonomiska utvecklingen eller till att minska fattigdomen.

Europeiska investeringsbanken satsar varje år miljardtals euro på energiprojekt som har en stor klimatpåverkan. Enligt dess egna siffror så gick över en fjärdedel av EIB:s utlåning inom energisektorn till fossila projekt under 2009-2010. År 2010 lånade banken sammanlagt ut 18 miljarder euro till energisektorn.

- EIB är en långsiktig utlånare, och lånar ut pengar där de behövs som bäst, sade bankens ordförande Werner Hower vid ett möte i Bryssel som hölls förra veckan.

Kritiserade investeringar i brasiliansk bank

Organisationen CEE Bankwatch samt kampanjgruppen Counter Balance, som består av en koalition av utvecklings- och miljöorganisationer, är dock skarpt kritiska mot EIB och uppmanar banken att börja prioritera mer miljövänliga energisatsningar.

Berber Verpoest vid Counter Balance påpekar att EIB satsade 190 miljoner euro i en ny Ford-fabrik i Turkiet förra året, samtidigt som de året innan godkände ett lån på 500 miljoner euro till Brasiliens utvecklingsbank BNDES - för projekt mot klimatförändringar. Detta trots att BNDES har kritiserats hårt av lokala organisationer som menar att den brasilianska utvecklingsbanken visat stora sociala och miljömässiga brister i dess utlåningspolitik.

- Detta bevisar EIB:s absurda brist på tydliga urvalskriterier, säger Verpoest till IPS.

Vid det möte som nyligen hölls i Bryssel hävdade dock EIB:s ordförande Werner Hower att investeringsbankens utlåningspolicy ska utredas.

- Vi håller nu på att utveckla en ny policy för energisatsningar, som är ett av de känsligaste ämnen som kan diskuteras. Men det är en öppen process som vi genomför i dialog med olika ickestatliga organisationer, sade Hower.

Text: Ida Karlsson/IPS