Ett steg närmare lagligt ansvar för multinationellt gruvbolag

Det är nu klart att det kanadensiska gruvföretaget Hudbay Minerals, i vilket den svenska tredje AP-fonden har investeringar, definitivt skall ställas inför rätta inför Kanadensisk domstol. Hudbay Minerals anklagas för ett mord, en skottskada och gruppvåldtäkt på 11 kvinnor som misstänks ha genomförts av dess dotterbolag i Guatemala. Fallet blir prejudicerande i sitt slag.

Det kanadensiska gruvbolaget Hudbay Minerals har länge försökt avvisa möjligheten att väcka åtal mot de brott deras dotterbolag, Compania Guatemalteca de Niquel (CGN), misstänks för i kanadensisk domstol. Men nu har de fått sin överklagan avslagen av domare Carole J. Brown som dels slagit fast att Kanada är behörig att genomföra en rättegång där målsägarna är utlänningar som drabbats av ett Kanadensiskt bolag och dels konstaterat att Hudbay Minerals kan hållas till svars för sitt Guatemalanska dotterbolags handlingar. Detta innebär åtminstone en liten seger för de 13 guatemalteker som nu definitivt kommer få sina fall prövade, då denna dom inte kan överklagas. Striden är dock ännu långt ifrån över. Själva rättegången kan komma att fortgå i flera år och med största sannolikhet kommer överklaganden göras som ytterligare förlänger rättsprocessen.

Ett Prejudicerande fall

Fallet anses vara prejudicerande, alltså att det kan få betydelse för framtida juridiska beslut i liknande fall. Det är första gången ett kanadensiskt moderbolag ställs tills svars för sitt dotterbolags misstänkta handlingar. Denna dom skulle därmed kunna betyda att multinationella bolag inte längre kommer att kunna avfärda oetiska och olagliga handlingar genomförda av deras filialer, som många gånger sker i mineralrika och fattiga länder med avsaknad av incitament eller förmåga att upprätthålla rättsliga normer.

Svenska Pensionspengar stödjer företaget

Den svenska tredje AP-fonden har investeringar i Hudbay Minerals, men för ingen dialog om förbättringar med företaget trots anklagelserna mot det. AP-fonderna har tidigare kommenterat fallet för Latinamerika.nu:
- I det här fallet ser vi ingen möjlighet för engagemang då dels bolaget inte längre äger projektet (La Compañía Guatemalteca de Níquel reds.anm) samt att fallet har fått rättsliga följder där ord står mot ord. Vår erfarenhet är att bolag i den situationen har väldigt begränsade möjligheter att föra dialog, säger John Howchin, generalsekreterare för AP-fondernas Etikråd.

Text: Anna Nylander, Latinamerikagrupperna