VÅLD MOT KVINNOR

"Männen diskrimineras"

I staden Estelí i norra Nicaragua bor och  arbetar två advokater med vitt skilda syn på kvinnors rättigheter. Den  ena anser att den nya reformen av Lagen mot kvinnovåld är ett bevis på patriarkatets dominans. Den andra menar att reformen inte är tillräcklig utan att hela lagen bör upphävas eftersom den diskriminerar män. I denna andra del berättar viceordföranden för Estelís advokatförening, Elmer Umanzor Guillén, om hur han anser att kvinnor utsätter män för våld i minst lika stor utsträckning.

”Hela kvinnans liv skadas”

I staden Estelí i norra Nicaragua bor och arbetar två advokater med vitt skilda syn på kvinnors rättigheter. Den ena anser att den nya reformen av Lagen mot kvinnovåld är ett bevis på patriarkatets dominans. Den andra menar att reformen inte är tillräcklig utan att hela lagen bör upphävas eftersom den diskriminerar män. I denna första del berättar Heisel Soza Peralta, advokat på kvinnorättsorganisationen MIRIAM, hur hon ser på saken.

Ett steg tillbaka för lagen mot kvinnovåld

Efter att ha varit i kraft i endast ett år görs nu den nicaraguanska lagen mot kvinnovåld om. Förlikning mellan parterna kommer att tillåtas vid lindrigare brott. En besvikelse för de ”tusentals kvinnor över landet som genomlevt våld i hemmet” anser Amnesty International.

Prenumerera på VÅLD MOT KVINNOR