Statskupp i Honduras

Småbrukare får tillbaka mark

2 600 familjer i Rio Bajo Agúan får tillbaka sin mark. I söndags skrev Honduras president, Porfirio Lobo, jordbruksinstitutet och småbrukarrörelsen under ett avtal som återger familjerna rätten till 11 000 hektar mark, som de kämpat för i flera år. Småbrukarrörelsen i området Rio Bajo Aguán, MUCA, som består av 28 kooperativ, ser avtalet med presidenten som en seger. Samtidigt är det början på en lång process för att återta all den mark som fråntogs dem under 90-talet genom illegala köp av de största markägarna i Honduras, Miguel Facussé, René Morales och Reinaldo Canales.

Nicaragua stänger portarna för kuppmakare

Roberto Micheletti, som agerade president i Honduras under statskuppen, blev nekad inträde i Nicaragua förra veckan. Micheletti var inbjuden till det nicaraguanska liberala partiets kongress. Han var inbjuden som viceordförande för Liberala Internationalen, en titel som Micheletti blev utnämnd till i december 2009. Roberto Micheletti säger att han å ena sidan respekterar det nicaraguanska beslutet, men att han å andra sidan blev förhindrad att fullfölja sitt första uppdrag som viceordförande i Liberala Internationalen.

Alternativ media arbetar i motvind

-Tack vare lokala, alternativa och vissa internationella mediers enorma arbete har både Honduras och omvärlden fått veta sanningen om statskuppen. Utan dessa medier skulle det honduranska folket ha gett upp kampen och motståndsrörelsen skulle ha upplösts.

Kris som sprängkraft

Majoriteten av aktivisterna inom motståndsrörelsen mot statskuppen i Honduras är kvinnor. Enligt María Cortez, ledare från kvinnorganisationen CODIMCA, beror det på att kvinnorna är de som mest känner av hur svår situationen är, eftersom det är de som sköter om hemmet och barnen. Hon menar att det i slutänden alltid är den vanliga människan som drabbas hårdast av ekonomiska och politiska kriser. 

Kuppmakarna får politisk amnesti

  Ett nytt politiskt styre tillträdde i Honduras förra veckan. Ett av den nya kongressens första beslut var att låta de som utförde statskuppen få politisk amnesti. Motståndsrörelsen och stora delar av det internationella samfundet anser att den nya regeringen och Porfirio Lobo är en del av fortsättningen på statskuppen som ägde rum i juni förra året.

Zelaya har lämnat brasilianska ambassaden

Manuel Zelaya, Honduras president som avsattes genom en statskupp den 28 juni förra året, har lämnat landet och tagit sin tillflykt till Dominikanska republiken efter att den nye presidenten, Porfirio Lobo, installerades i går, onsdag. Zelaya har sedan fyra månader tillbaka sovit på en madrass på golvet i ett litet rum på den brasilianska ambassaden i Honduras huvudstad under den tid som kuppregeringen kontrollerat landet.

Motståndsrörelsen firar

Den politiska, ekonomiska och sociala krisen växer i Honduras. Motståndsrörelsen firar för att de lyckades med deras kampanj att bojkotta valet. Det internationella samhället är splittrat vad det gäller att erkänna valet, medan de flesta länder verkar komma att erkänna den kandidat som fick flest röster, Porfirio Lobo Sosa, som president. Motståndsrörelsen fortsätter kampen och planerar bilda ett politiskt parti med målet att vinna nästa val.

Kongressen beslutar att inte återinsätta Zelaya

I onsdags beslöt Honduras kongress att inte återinsätta Manuel Zelaya som president. 111 ledamöter röstade för det, endast 14 emot. Roberto Micheletti har nu presidentposten tills Porfirio ”Pepe” Sosa blir insatt som president den 28 januari.

Favorit vinner i val med lågt deltagande

Porfirio Lobo från det nationella partiet vann som förväntat söndagens val i Honduras, tvåa blev liberale Elvin Santos efter att 60 procent av rösterna hade räknats. Men hur många som gick till urnorna är det delade meningar om: 60 till 75 procent säger valmyndigheterna, 25 till 35 procent säger fronten mot statskuppen och avsatte presidenten Manuel Zelaya, som anser att valen borde annulleras.

Valobservation i händerna på kuppregeringen

3 300 observatörer i stället för 30 000. Många menar att de kommer från grupper som ligger bakom statskuppen och att valet därmed är i händerna på kuppregeringen och dess militär. Skeptikerna får ytterligare ett argument för att ifrågasätta legitimiteten av valen i Honduras.

Sidor

Prenumerera på Statskupp i Honduras