Småbrukarnas internationella kampdag

Massiv jordockupation i Honduras

Tio bondeorganisationer i Honduras har fått nog. Idag, på internationella dagen för småjordbrukarnas kamp, har de tillsammans ockuperat 12 000 hektar mark i landet. Nu uppmanar de regeringen att snabba på med att skriva över äganderätten på dem, eftersom det är dags för sådd och de planerar odla bland annat 180 miljoner kilo majs – för folkets matsuveränitet.

Röd April med krav på jordreform

De jordlösa lantarbetarnas rörelse MST genomför i veckan en rad ockupationer runt om i Brasilien för att uppmärksamma småbrukarnas internationella kampdag 17 april och kräva att den avstannade jordreformsprocessen återupptas. Kampanjen kallas Röd April. En grupp MST-aktivister ockuperade på måndagsmorgonen ministeriet för jordbruksutveckling i Brasília, som bland annat är ansvarigt för den grundlagsfästa jordreformen, i protest mot kraftiga nedskärningar inom jordreformens budget. Enligt MST deltog cirka 1500 demonstranter i aktionen, enligt militärpolisen var de inte fler än 300.

Agrobränslen kan förvärra mapuchefolkets situation

Inom fem år kan chilenska skogsföretag ha tillräcklig kunskap för att utvinna etanol och biodiesel ur bladen från träd. Men miljöorganisationer varnar för att utvecklingen kan vara farlig ur miljösynpunkt och att situationen för Chiles största ursprungsfolk, Mapuche, kommer att förvärras.

Kampen om jorden fortsätter

Chiles största ursprungsfolk, mapuchefolket, förlorade så gott som all sin jord under koloniseringen. Än idag kämpar mapuchefolket för att få tillbaka den mark som en gång stals. Men en lösning på konflikten ser ut att vara långt borta eftersom staten förespråkar en fortsatt exploatering av naturesurserna i södra Chile. - Mapuchefolket har i genomsnitt 5 hektar per familj, och det finns folk som har ännu mindre, säger Víctor Ancalaf, som för två år sedan släpptes från en av Chiles anstalter efter att ha ha suttit av ett femårigt fängelsestraff för anlagd brand.

Kamp varje dag för bonde

Idag är det internationella dagen för småböndernas kamp. Latinamerika.nu bad bonden och agronomstudenten Juan Álvarez Guzman, 24 år, berätta om hur det är att vara bonde i Bolivia och vad hans kamp är denna dag.

Chiquitanofolket får markrättigheter

*Chiquitanofolket i Bolivia har efter tretton års kamp fått en miljon hektar godkänt som sitt område. Emellertid fortsätter godsägarnas övertramp på ursprungsfolkets territorium. La.nu träffade några av chiquitanofolkets ledare och några vanliga bybor.*

“Storgodsägande har aldrig varit lagligt”

Vid folkomröstningen den 25 januari röstade 70 procent av bolivianska folket för en begränsning av jordägande vid 5000 hektar. Enligt regeringen har de som äger extremt stora mängder mark som i vissa fall övergår 50 000 hektar förvärvat marken genom korruption och mutor. Bevis för detta är att det aldrig varit lagligt att äga så stora mängder mark. Det är 12 april och det är guarapo-festival i byn Capinota i Cochabamba län som lockat turister från hela landet. På träbänkar sitter man och intar vinet.

Olika typer av markägare

*Hatet från rika markägare mot regering och ursprungsfolk är stort. Latinamerika.nu bad Ana Maria Franco, från institutet Maryknoll i Cochabamba och beläst i ämnet berätta mer om vilka markägarna som exploterar Bolivias ursprungsfolk är.* Ana Maria Franco är lärare på institutet Maryknoll och insatt i frågan om mark efter många socialantropologiska resor i landet:

Markägare tog till vapen

*Bolivias regering arbetar för att få till stånd en rättvisare fördelning av mark men stöter på våldsamt motstånd från markägare i framför allt Santa Cruz län. Vid ett tillfälle tvingades vice jordbruksminister barrikadera sig i en militärförläggning och ett 40-tal människor skadades.*

Prenumerera på Småbrukarnas internationella kampdag