skatteflykt

Ekobrott kostar fattiga länder enorma och stigande belopp

Närmare en biljon dollar om året lämnar utvecklingsländerna till följd av skatteflykt, korruption och andra typer av ekonomiska brott. Det visar en ny rapport, som dessutom pekar på en snabb ökning av dessa illegala penningflöden.

Ny EU-lag mot korruption

EU har beslutat att genomföra en lagstiftning mot korruption. Beslutet innebär bland annat att gas, olja och gruvindustrier måste redovisa de betalningar de gör i resursrika länder. Organisationer applåderar lagstiftningen, men menar även att den saknar fokus på skatteflykt.

Prenumerera på skatteflykt