Nyhetsanalys

Nicaragua inleder kontroversiell upprustning av försvaret

Nicaragua är ett av Latinamerikas allra fattigaste länder. Trots det väljer nu landets regering att lägga stora summor på att uppgradera landets försvar med hjälp av den ryska vapenindustrin. Men beslutet möter kritik både på hemmaplan och bland grannländerna.

Ökade politiska spänningar i Venezuela

Tonläget mellan regeringen och oppositionen i Venezuela fortsätter att hårdna samtidigt som våldsamheter har brutit ut på landets gator. Regeringsfientliga protester har genomförts i Caracas och en lång rad andra städer medan president Nicolás Maduros politik för att komma tillrätta med den ekonomiska krisen tycks sakna en tydlig linje. Protesterna fortsatte under helgen i Caracas och i andra städer, samtidigt som närmare 15 000 regeringsanhängare på lördagen samlades för en demonstration utlyst av presidenten.

Omfattande jordbruksstrejk i Colombia

Landsbygden har blivit en rejäl huvudvärk för Colombias president Juan Manuel Santos. Bara i år har kaffe-, lök-, potatis-, kakao- och risodlarna genomfört stora protester och krävt nya avtal med regeringen gällande sina frågor. Och sedan den 19 augusti råder nationell jordbruksstrejk i landet med krav på ökat stöd till jordbruket.

Slutet för svenskt bistånd i Latinamerika?

Som ett led i att koncentrera det svenska biståndet till färre länder har biståndsmyndigheten Sida beslutat att lämna in ett budgetunderlag till regeringen om att fokusera biståndet till vissa länder. Detta kan få följden att biståndet till Latinamerika fasas ut, något som såväl svenska biståndsorganisationer som Latinamerika.nu:s frilansskribent David Scott, är starkt kritiska till.

Prenumerera på Nyhetsanalys