KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Långvarig torka slår hårt mot Jamaicas småbrukare

Många tusentals jamaicanska småbrukare har drabbats hårt av en långvarig torka. Experter varnar samtidigt för att återkommande extrema väderfenomen innebär att sårbara grupper får svårt att få tillräckligt med mat.

Klimatförändringarna hotar Latinamerikas utveckling

Småskaliga jordbrukare riskerar att drabbas hårt av stundande klimatförändringar. Foto: Wikimedia Commons

Antalet hungrande i Latinamerika och Karibien fortsätter att minska, och enligt FN:s senaste beräkningar är nu endast 4,6 procent i regionen undernärda. Men fattigdomen är fortfarande utbredd och år 2030 kommer många länder att vara hårt drabbade av klimatförändringarnas effekter.

Subventioner av fossila bränslen hindrar grön omställning

Trots den ökande medvetenheten och oron över klimatförändringarna bland allmänheten subventioneras användningen och produktionen av fossila bränslen världen över - vilket utgör ett stort hinder i omställningen till förnyelsebar energi. Sammantaget subventioneras fossila bränslen internationellt med nästan två biljoner dollar om året.

Ursprungsfolk protesterar mot REDD som utsläppskrediter

Ursprungsfolksledare från Mexico, Brasilien och Ecuador reste nyligen till Kalifornien för att protestera mot institutionen Air Resources Boards (ARB) förslag om att tillåta handel med REDD-krediter i en ny lag om utsläppsrätter:- REDD innebär att människor som lever i skogarna inte längre kan använda skogen. De kan inte leva av den, inte odla, jaga, skaffa mediciner från skogen. De blir totalt avskurna från skogen, säger Friends of the earths ordförande Nnimmo Bassey i en intervju i den REDD-kritiska kortfilmen A darker shade of green.

Den globala temperaturen kan öka med 3,5 grader

Koldioxidutsläppen nådde rekordhöga nivåer under 2011. Ökningen var 3,2 procent jämfört med föregående år, rapporterar Internationella energirådet, OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. Nu varnar forskare för en global temperaturökning på 3,5 grader Celsius. Den främsta orsaken till ökningen är att världens länder inte genomfört tillräckliga åtgärder för att förhindra ökade globala temperaturer.

Nya klimatkatastrofer i Brasilien

De senaste dagarnas kraftiga regn och jordras har dödat minst 20 personer i delstaterna Rio de Janeiro och Minas Gerais. Samtidigt råder svår torka i den sydligaste delstaten Rio Grande do Sul.   Det är samma bilder som i Rios inland för exakt ett år sedan: vägar och byggnader som rasar eller begravs, vatten upp till hustaken, hemlösa som flyr i små aktersnurror, civilförsvaret som delar ut matpaket. I september hände det igen, i delstaten Santa Catarina, som också drabbades 2008.  

Krav på klimaträttvisa under COP 17

"Sluta förstör naturen och erkänn ursprungsfolkens rätt till sina traditionella landområden." Det var en del av det budskap som framfördes av Adolfo Chavez, ursprungsfolkens representant, när han under tisdagen talade inför delegater från de 194 stater som samlats till FN:s sjuttonde klimatkonferens i Durban, Sydafrika. Adolfo Chavez Beyuma  är medlem i ursprungsfolksorganisationen CIDOB, i östra Bolivia. Men här företräder han Caucus Indígena, ursprungsfolkens internationella råd.  

Klimatförändringar hotar fattigas utveckling

De pågående klimatförändringarna är det största hotet mot utvecklingen i världens fattiga länder. Det slår FN-organet UNDP fast i 2011 års Human Development Report, som släpptes i veckan. Rapporten konstaterar att fortsatt misslyckande med att minska miljöförstöringen och stoppa klimatförändringarna riskerar att stoppa, och till och med försämra, de senaste decenniernas goda utveckling i fattiga länder. Man pekar även på hur starkt kopplat hållbarhet är till social rättvisa och livskvalité.

Krisläge i El Salvador efter översvämningar

Efter de kraftiga regn som för en dryg vecka sedan drabbade Centralamerika står många människor nu utan helt utan försörjning. FN:s högste representant i El Salvador menar att detta är en katastrof direkt orsakad av klimatförändringarna. Och han kräver att de rika utsläppsländerna tar sitt ansvar. - Delar av vårt hus rasade när marken gav vika. Jag ville inte flytta men myndigheterna sa åt oss att det var fara för barnens liv att stanna. Allt är förstört av vattnet, livet känns svårt nu men vi har tur som får hjälp.

Centralamerika kräver minskade utsläpp

Flera av Centralamerikas statschefer träffades förra veckan i El Salvador för ett toppmöte om den senaste tidens regn och klimatförändringarna. De uppmanade de industrialiserade länderna att ta sitt klimatansvar, skriver El Nuevo Diario.  - Det är här de döda och de drabbade finns.

Sidor

Prenumerera på KLIMATFÖRÄNDRINGAR