Intervju

Klimatkris i behov av sanering

Törst. En av de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna är torkan. Foto: Lisa Karlsson

Agronomen Camila Montecinos, från organisationen Grain, berättar om klimatförändringarnas problem, lösningar och om framtiden.

Domingo Hernandez: Urfolken och den guatemalanska våren

Domingo Hernandez från urfolksorganisationen Waqib' Kej

I kölvattnet av avslöjandet av en rad korruptionsskandaler ser Guatemala sin största protestvåg på årtionden. Latinamerika.nu har träffat en av urfolksnätverket Waqib’ Kej:s ledare, Domingo Hernandez, för att höra hans analys av de rådande protesternas betydelse för urfolksrörelsens kamp.

Kvinnor med latinamerikansk bakgrund väver solidariskt nätverk i Sverige

Tusentals kvinnor med latinamerikansk bakgrund har kommit till Sverige av olika anledningar. Nu har en grupp av dessa bildat ett eget nätverk. Initiativtagaren heter Carmen Blanco Valer. Här berättar hon för Latinamerika.nu hur nätverket växt fram. Vilken bakgrund har de latinamerikanska kvinnorna i nätverket?

De vill legalisera cannabis i Uruguay

Sedan juni 2012 dikuteras ett lagförslag i Uruguay som syftar till en legalisering av cannabis. Till argumenten hör bland annat att legalisering skulle minska relaterad kriminalitet och vara ett sätt att motverka beroende. Latinamerika.nu har träffat Clara Mosteo, från organisationen PRODerecho, som är ett av de organ som driver frågan.

"Latinamerika har förblivit den mest ojämlika regionen i världen"

Enligt FN-organet UNDP:s nya rapport om utvecklingen i världen är Latinamerika fortfarande den region där inkomstskillnaderna är som störst. Detta samtidigt som regionen upplever en stark tillväxt. "Människor känner att länderna växer medan välståndet inte tar sig in i deras hem", säger UNDP:s Latinamerikachef Heraldo Muñoz.

Filmaren som visste för mycket

Mitt under arbetet med sin dokumentärfilm om mapuchefolket i Chile beslagtogs filmaren Elena Varelas material och hon själv sattes i fängelse, anklagad för terrorism. I våras hade Elena Varelas film Newen Mapuche till slut premiär och har nu visats i flera länder. Här berättar hon om filmen, fängelsetiden och hur hon ser på demokratin i Chile. En film av: Sebastian Peña Rojas och Lisa Josephson, Frilanslinjen, Escuela Nórdica, Valparaísio Chile.

Ny miljöfilosofi svår att förverkliga

Bolivia är mitt uppe i processen att utarbeta innehållet i den historiska miljölag som godkändes i samband med klimatmötet i Cancún 2010. Lagen ger människan och naturen lika rättigheter. Men även om lagen är positiv kan den bli svår att realisera, enligt en expert som Latinamerika.nu träffat.

Prenumerera på Intervju