Internationella vattendagen

Rent vatten för en hälsosam värld

Vi har en planet täckt av en tunn yta av vatten. Man kan jämföra mängden genom att doppa en apelsin i vatten, den våta yta som är kvar på skalet är i proportion med den mängd som finns på jorden. Det är det vatten som gör vår existens möjlig. Den 22 mars är den internationella vattendagen. I norra Chile i staden Arica informerade vattenvårdföretaget Agua del Altiplano, som bistår med vatten till Aricas invånare, förbipasserande om vattenanvändandet i staden.

Milleniemål åker ut med badvattnet

Två veckor utan regn skapade problem i staden Quibdó i nordvästra Colombia. Bristen på regnvatten blottade regionens dåligt utvecklade vattenförsörjnings- och avloppssystem. Ett allvarligt problem då det ökar risken för sjukdomar dramatiskt. De normalt dagliga regnen och den naturliga tillgången på vatten har bidragit till att varken vattenförsörjning eller avloppssystem i departementet Chocó har utvecklats. Vattenverket i Quibdó erbjuder endast 26 procent av stadens befolkning rent vatten. Resten är beroende av regnvatten som samlas i tunnor och behållare.

Förorenat vatten innebär död

*Över 3 000 sockerrörsarbetare har redan avlidit som följd av kronisk njursvikt som de har pådragit sig efter att ha arbetat på plantager där bekämpningsmedel förorenar vattnet. De som fortfarande lever kräver ersättning av en av Nicaraguas mest maktfulla familjer*.

Vattnet har blivit mardröm i Santa Cruz

Vatten som samlas i sopor, krukor och diken är perfekta ställen för denguemyggorna att lägga sina ägg. Efter att 22 bolivianer dött och 50 000 insjuknat i dengue kämpar nu kommuner, militärer och frivilliga med att få bort alla vattensamlingar. FN:s klimatpanel IPCC tror att de ökande dengueepidemierna har ett samband med klimatförändringarna.

Prenumerera på Internationella vattendagen