frihandelsavtal

Våldet mot fackliga aktivister fortsätter

Ett nyligen infört frihandelsavtal mellan USA och Colombia föreskrev reformer för att minska övergreppen mot arbetare i Colombia. Men programmet har ännu inte genomförts fullt ut och de utlovade förbättringarna har uteblivit, enligt aktivister. - Det är lättare att bilda en väpnad grupp än en fackförening i Colombia. Vi har fortfarande inte fått några garantier från regeringen, säger Miguel Conde, från fackföreningen Sintrainagro, som företräder plantagearbetare.

Avtal med EU medför stora utmaningar

I juni undertecknar de centralamerikanska länderna ett associeringsavtal med EU, som innefattar överenskommelser kring politiska åtaganden, handel och samarbete. När detta väl träder i kraft kommer det att innebära viktiga utmaningar för länder som redan är drabbade av fattigdom och andra sociala missförhållanden.

Colombia: Hårt kritiserat frihandelsavtal träder i kraft

Frihandelsavtalet mellan Colombia och USA som trädde i kraft 15 maj har mötts av protester från studenter, delar av näringslivet, jordbruket och fackföreningarna i Colombia. Avtalet, som undertecknades 2006 efter två års förhandlingar, trädde i kraft förra tisdagen efter en lång process där de nationella lagarna i Colombia anpassats för att tillmötesgå avtalet.

Associeringsavtal mellan EU och Centralamerika drar igång

Handelsdelen av det associeringsavtal som förhandlats mellan EU och Centralamerika kommer att börja gälla i juni, uppgav i förra veckan EU:s ambassadör för Centralamerika enligt den nicaraguanska dagstidningen El Nuevo Diario. 99 procent av alla tullar på varor från bägge regioner försvinner då omedelbart. Det var Javier Sandomingo, chef för EU:s komission för Centralamerika och Panama, som under en presskonferens i Managua meddelade att avtalet ska undertecknas under ett möte med SICA, Centralamerikas system för regional integration, den 28-29 juni i Tegucigalpa, Honduras huvudstad.

Prenumerera på frihandelsavtal