FN:s ursprungsfolksdag

Stor demonstration av ursprungsfolken

*Ökade levnadsomkostnader, gruvexploatering och rätten till jord var de tre viktigaste frågorna för de mer än 23 000 personer från ursprungsfolken som demonstrerade över hela landet i fredags.* Protester mot gruvverksamhet: Malin Stråle

Ny ambassadör för ursprungsfolken utsedd

*Under lördagen utnämndes Cirilo Pérez Oxlaj officiellt till Guatemalas nye ambassadör för ursprungsfolken. I sitt invigningstal framför nationalpalatset i Guatemala City sade han sig företräda ursprungsfolken, inte regeringen, något som ifrågasätts av civila samhället.*

Ungdomar protesterar mot rasismen

*I dagarna tre har ungdomar från ursprungsfolken i Guatemala samlats till ett nationellt möte där man diskuterat den politiska och sociala situationen för ursprungsfolksungdomar. Kriminalisering av den sociala kampen och rätten till utbildning var några av de viktigaste frågorna.*

Jord i fokus på ursprungsfolkens dag

*Transnationella megaprojekt som gruvdrift och vattenkraftverk leder till konflikter kring markanvändning och markrättigheter. ”De ger oss bara förstörelse, förtryck och död”, skriver den guatemalanska ursprungsfolksorganisationen Consejo de los pueblos de San Marcos, inför FN:s ursprungsfolksdag den 9 augusti.*

Prenumerera på FN:s ursprungsfolksdag