Fiske

Fusion av fiskproducenter hotar arbetares rättigheter

Aqua boy, en av fiskebåtarna som arbetar för Marine Harvest. Foto: JMB/Wikimedia Commons

Det norska företaget Marine Harvest blir i och med sin sammanslagning med chilenska Aqua Chile världens största producent av odlad lax och helt dominerande på den chilenska marknaden. Aqua Chile är känt för sin antifackliga policy och kritiker menar att fusionen utgör ett hot mot arbetarnas rättigheter.

Chile på väg att anta kritiserad fiskelag

Deputerandekammaren i Chile har röstat ja till det kritiserade förslaget om ny fiskelag. Nu är det upp till senaten att rösta om huruvida det ska antas eller ej. Småfiskarna i Chile är starkt kritiska och protesterna mot lagförslaget fortsätter. Under onsdagens omröstning i deputerandekammeren fick förelaget 60 röster för och 42 emot. - Så dåligt kan det alltså inte ha varit, då hade det inte gått så bra i omröstningen, sa en stolt Pablo Longueria, ekonomiministern som utformat förslaget, till media efter omröstningen.

Ny fiskelag hotar småfiskares existens

Småfiskare runt om i Chile protesterar med full styrka mot det lagförslag som i princip kan komma att privatisera fisketillgångarna i Chiles hav. Om lagen röstas igenom riskerar inte bara 81 000 småfiskare att förlora sin inkomstkälla - den chilenska staten riskerar även att förlora kontrollen över fiskevattnen och hur de används. - Lagförslaget innebär att en rad nya villkor ställs på den lilla fiskaren, medan inga ökade krav ställs på industrifisket. Till exempel kommer de små fiskarna att tvingas betala ett patent för sin båt i relation till storleken.

Prenumerera på Fiske