Bistånd

EU-länders biståndslöften ej uppnådda

Trots löften från Europas 15 rikaste länder om att avsätta minst 0,7 procent av bruttonationalprodukten till bistånd är färre än hälften av länderna på väg att nå målet inom utsatt tid. Biståndsmålet på 0,7 procent slogs fast genom en FN-resolution 1970 och bekräftades i mars 2002 vid Internationella konferensen för utvecklingsfinansiering, och även 2005 när EU:s biståndsministrar möttes i Bryssel och beslutade att målet skulle vara uppnått senast till 2015.

Prenumerera på Bistånd