Årskrönika

2010: ännu ett år av försök att bomba fram fred i Colombia

2010 var året då Colombias säkerhetsstyrkor besegrade Farcgerillans militäre ledare Mono Jojoy. Men var det också det definitiva nederlaget för gerillan? Ja, enligt regeringsföreträdare. Nej, enligt oberoende forskare. Mono Jojoy var Farc:s högste militäre ledare. Foto: U.S. State Department.

Prenumerera på Årskrönika