El Salvador

Framgångar i kampen mot barnarbete i El Salvador

Sockerrör. Foto: Cmales/Wikimedia Commons

För tio år sedan visade en rapport från El Salvador att många tusentals barn arbetade med farliga arbetsuppgifter på landets sockerrörsfält. Men tack vare kraftfulla insatser är situationen mycket bättre i dag.

Kriminella gäng anlitas för att hota fackligt aktiva textilarbetare

Arbetsdagarna är ofta långa och lönen låg i de så kallade maquiladora-fabrikerna. Foto: Author Guldhammer/Wikimedia Commons

Företag i El Salvador som tillverkar kläder för internationella märken anlitar medlemmar av kriminella gäng för att hota textilarbetare som organiserar sig fackligt. Detta enligt uppgifter till nyhetsbyrån IPS.

Ny konstitution har inte gynnat El Salvadors urfolk

En förändring i El Salvadors konstitution slår fast att politiken i landet ska sträva efter att gynna urbefolkningarnas intressen. Men trots att det har gått tre år sedan beslutet togs har inga konkreta insatser gjorts för att leva upp till målsättningen.

Krigsturism ny trend i El Salvador

Under upptakten till det tolvåriga inbördeskrig som sedan följde i El Salvador mördades prästen Rutilio Grande i den lilla staden El Paisnal 1977. Minnet av prästen är starkt i staden, och nu kommer hans öde att förevigas genom en satsning där turister kan följa i den mördade prästens fotspår.

Val skuggar brottsbekämpning i El Salvador

I mars hålls kongress- och kommunalval i El Salvador. Samtidigt har New Yorks förre borgmästare Rudolph Giuliani kallats in som brottsbekämpare. Men lokala experter menar att fokus på att vinna röster kommer att överskugga arbetet med att få ner den skyhöga mordstatistiken i landet.

El Salvador: Nu får även äldre kvinnor lära sig läsa

Äldre lär sig läsa och skriva genom projekt i El Salvador. Foto: Wikimedia Commons

Carmen López, 74, är ett bevis för att det aldrig är för sent att lära sig. Liksom många andra äldre kvinnor på landsbygden i El Salvador fick hon aldrig möjlighet att lära sig läsa och skriva - förrän nu.

Stora problem möter deporterade i El Salvador

Närmare 50 000 salvadoraner skickades under förra året tillbaka till hemlandet efter att ha deporterats från USA eller Mexiko, vilket var en kraftig ökning jämfört med föregående år. I det fattiga El Salvador väntar inga hjälpinsatser på dem som tvingats återvända.

Tillgång till vatten ingen mänsklig rättighet i El Salvador

En tidigare godkänd författningsändring som skulle innebära att rätten till vatten och mat skulle bli betraktade som mänskliga rättigheter stoppades nyligen i El Salvadors parlament. Beslutet ses som ett stort bakslag för de aktivister som kämpar för allas tillgång till rent vatten.

Internationell domstol avgör utdragen tvist mellan gruvbolag och El Salvador

Ett australiskt gruvbolag har stämt El Salvadors regering på över 300 miljoner dollar för dess vägran att ge bolaget rätten att utvinna guld i en gruva i landet. På måndagen inleddes slutförhandlingarna i processen i en skiljedomstol i Washington.

Krav på att privat pensionssystem rivs upp

När pensionssystemet i El Salvador privatiserades för 16 år sedan utlovades att fler skulle bli berättigade till pension, och att utbetalningarna skulle höjas. Så blev det dock inte - och nu ökar kraven på att systemet rivs upp.

Sidor

Prenumerera på El Salvador