El Salvador vill minska dödstal i trafiken

El Salvadors höga dödssiffror i trafiken orsakas av bristande respekt för trafikregler, dåliga fordon och få vägkontroller. Detta enligt landets myndigheter som nu har inlett arbetet för att vända utvecklingen.

El Salvador är ett av de länder i Latinamerika som har flest antal döda i trafiken.

-Trafikolyckor är ett av våra mest akuta problem. Det sker så många att vi knappt kan hantera situationen, säger akutsjukvårdaren Carlos Fuentes till IPS.

Enligt Panamerikanska hälsoorganisationen, Paho, har El Salvador i genomsnitt 24,5 trafikdödade per 100 000 invånare och år, av en befolkning på 6,3 miljoner. Dominikanska republiken har enligt Paho de högsta dödstalen, med 32,2 trafikrelaterade dödsfall per 100 000 invånare.

De främsta orsakerna till trafikolyckorna uppges vara fortkörning, rattfylleri och distraktioner som avleder förarens uppmärksamhet från vägen, säger Otto Urrutia, chef för den nationella trafikpolisen.

-Det finns många berusade förare som är omedvetna om farorna, säger han.

Lyckade kampanjer mot rattfylleri

Men Urrutia tillägger att även om rattfylleri fortfarande orsakar många dödsolyckor är det inte längre den främsta orsaken - tack vare informationskampanjer som förändrat förarnas attityder.

Enligt landets trafikmyndigheter är salvadoranska förare dåliga på att använda säkerhetsbälten. En person som förorsakat dödsolyckor i trafiken kan enligt landets lagar undgå fängelsestraff om offrets familj kompenseras ekonomiskt.

Det sker också många olyckor inom kollektivtrafiken i El Salvador.

-Vi har haft flera bussolyckor som verkar ha orsakats av fel på bromsarna, säger Urrutia.

I september 2011 antog hälsovårdsministrar från länderna i Centralamerika en femårig plan för att öka trafiksäkerheten och minska dödsfallen i trafiken, där regionens regeringar uppmanas till skärpt lagstiftning, eller till att anta nya lagar för att främja användningen av säkerhetsbälten och hjälmar och förhindra fortkörning och rattfylleri. Dessutom föreslås nya bestämmelser för kollektivtrafiken och inspektioner för säkerställande att fordon uppfyller gällande säkerhetskrav.

I december förra året antogs en ny lag i El Salvador som innebär att en stödfond för trafikoffer instiftas. Fordonsägare kommer att behöva betala en årlig avgift på motsvarande mellan 220 och1 600 kronor beroende av fordonets storlek - vilket motsvarar 262 miljoner kronor i fondmedel per år. Pengarna ska användas till ekonomisk kompensation för trafikoffer, satsningar på kollektivtrafiken genom inköp av nya bussar, och inrättandet av ett nationellt trafiksäkerhetsråd som ska arbeta för att förhindra trafikolyckor.

Text: Edgardo Ayala/IPS