Ekonomisk tillväxt – ingen garanti för minskad fattigdom

Fattigdomen i Latinamerika minskar och Peru ligger i framkant i den positiva utvecklingen. Trots detta är Peru ett av fem länder i världen med flest barn vars tillväxt hämmas till följd av undernäring.

Under de senaste tio åren har Peru haft en hög ekonomisk tillväxt och under 2011 var landet en av världens snabbast växande ekonomier. I centrala Arequipa, en stad belägen i landets södra del, är fattigdomen inte speciellt påtaglig för det blotta ögat. En minibussresa till någon av förorterna visar dock en annan verklighet. Standarden på bostäderna är klart sämre och de i centrum så glada färgsättningarna lyser med sin frånvaro. Än längre bort från staden, ute på landsbygden, blir fattigdomen mer påtaglig. Här lever invånarna i skjul som de själva har konstruerat av pålar, presenningar och korrugerad plåt, en verklighet där försörjningsfrågan är en daglig kamp.

Den ekonomiska tillväxten har länge varit hög, men klyftorna inom landet är fortfarande enorma. Ingen region i världen är så ojämlik som Latinamerika, och Peru skiljer sig inte från de övriga Latinamerikanska länderna. Stora delar av stadsbefolkningen har förbättrat sin livskvalitet de senaste åren och fattigdomen har minskat i städerna, men fattigdomen på landsbygden är fortsatt hög, framför allt i bergsområdena.

Ökat utanförskap

Den orättvisa ekonomiska utvecklingen i landet ökar ojämlikheten och det sociala utanförskapet. Den höga inflationen sedan 2008, vilken ser ut att fortsätta att öka under de närmsta månaderna, ökar de ekonomiska klyftorna ytterligare: Höjda priser på spannmål och stapelvaror slår hårt mot den fattiga befolkningen. Prisökningen resulterar i att föräldrar skär ner på matransoner, och bristen på näringsrik mat ger undernärda barn.

Forskare som medverkat i Rädda Barnens nyligen utgivna rapport om undernäring bland barn i världen (A Life Free from Hunger: Tackling Child Malnutrition, 2012) menar att konsekvenserna av undernäring under de första åren av ett barns liv är allvarliga och obotliga. Det är inte bara den kroppsliga tillväxten som hämmas; barnens hjärna utvecklas inte till fullo vilket påverkar intelligensnivån även i vuxen ålder. Peru har tillsammans med Indien, Bangladesh, Pakistan och Nigeria hälften av alla barn i världen vars tillväxt har hämmats.

Rättvisare fördelning krävs

Rädda Barnens rapport visar vidare på att det inte finns ett tydligt samband mellan ett lands årliga ekonomiska tillväxt och den genomsnittliga årliga minskningen av undernäring - en ökad BNP är i sig inte en garanti för förbättrat näringsintag. Då en hög ekonomisk tillväxt inte
är lösningen på undernäringskrisen i ett land krävs landspecifika lösningar för att förbättra näringsintaget för de fattigaste och mest utsatta barnen. Enligt rapporten är den största framgångsfaktorn i kampen mot undernäring specifika politiska åtgärder - strategier som syftar till att förbättra näringsintaget.

Peru har visserligen en medelhög Human Develpment Index (HDI) på 0.725, men justerar man mätningarna efter ojämlikheter i landet och istället mäter Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) hamnar de på 0.557, en medellåg nivå. IHDI bör därmed betraktas som den faktiska nivån på mänsklig utveckling i landet, medan HDI är ett index för "potentiell" mänsklig utveckling, vilket skulle kunna uppnås om ojämlikheterna rättades till.

Hittills har den ekonomiska tillväxten enbart gynnat delar av befolkningen, medan fortsatt stora delar, uppemot en tredjedel, lever i fattigdom.

Text: Malena Rivero Friström

Foto: Rodrigo Chagas

 

Läs mer:

Ladda ner Rädda Barnens rapport A Life Free from Hunger: Tackling Child Malnutrition från 2012 här.