Ecuador

Ekonomiminister Correa avgår

Igår förmiddag lämnade Rafael Correa sin avskeedsansökan till president Palacio, i ett långt brev där han motiverade sitt beslut. I huvudsak handlar det om presidentens ogillande av avtal som upprättats med Venezuela. Beskedet saknar motstycke i Palacio-regeringens historia.

EU bidrar med hjälp att evakuera befolkningen i Tungurahua

Om sex månader kommer vulkanen Tungurahua att ha varit aktiv under sex år. Eftersom den tekniska expertisen inte kan garantera att det inte blir fortsatta utbrott genomfördes nyligen en evakueringsövning som bekostats av bland annat EU.

Chefen för USA:s Comando Sur på besök

Bantz Craddock, ansvarig för det södra militära intresseområdet, Comando Sur, i Latinamerika, besöker Ecuador under 48 timmar.

Regeringsdialogen har effekt

Regeringsrepresentanter och ledare från Sucumbíos och Orellana har sammanträtt under tre dagar i Quito. Tolv olika utvecklingsteman har diskuterats och överenskommelser har undertecknats. Den planerade strejken i morgon, den 21 juni, kommer inte att genomföras.

Ecuador ber WHO utreda besprutningar

Ecuadors regering vill nu föreslå Colombia att en oberoende utredare bedömer effekterna av glyfosatbesprutningarna i gränsområdena mellan de två länderna.

OEA sade nej till Gutiérrez

OEAs nytillsatte generalsekreterare José Miguel Insulza låter inte ex-president Gutiérrez framföra sina klagomål till organisationen. Skälen är flera. För det första kallar sig Gutiérrez konstitutionell president och som sådan kan han inte tas emot eftersom OEA (Organización de Estados Americanos) godkänt den nya regeringen i Ecuador.

Jordbruk i dagens TLC-förhandlingar i Washington

Under tre dagar, den 15 till 17 juni, diskuterar USA och Ecuador handelshinder och möjligheter inom ramen för TLC. In i det sista har USA förhalat förhandlingarna om jordbruket där skillnaderna i villkor är ljusår från varandra.

Åtta regeringstjänstemän frigivna

Åtta regeringstjänstemän frigavs efter att ha kvarhållits en vecka i Tiwintza, Morona Santiago. De boende i Tiwintza genomförde denna protesthandling med avsikt att få fram resurser till vägnätet.

Kongressen granskar nytt regeringsförslag

Finansministerns och regeringens förslag till hur statens inkomster från oljeexporten skall användas granskas nu av kongressens 100 ledamöter. Genom att skapa ett helt nytt och fristående konto för ”Social och reproduktiv reaktivering av vetenskapligt och tekniskt utvecklingsarbete och ekonomisk stabilitet” vill man få större insyn och klarhet i hur oljeinkomsterna används. På endast denna punkt kunde beslut tas medan resten är under bearbetning.

Oväntad hård kritik mot Chavez

"Ett förfärligt projekt som sprider sig från Venezuela, över Colombia och till Ecuador där det undergräver stabiliteten i landet...fortsätter till Peru och kulminerar i Bolivia där det kan bli den utlösare som sätter hela regionen i brand." Så kritiskt beskrev en hög regeringstjänsteman Chavez bolivarianska strävanden.

Sidor

Prenumerera på Ecuador