Dödläge i skolkonflikten i Chile

Studentorganisationerna i Chile kommer inte att starta någon dialog med regeringen förrän regeringen antagit deras motkrav, som bland annat innebär att skolåret ska förlängas. Men regeringen säger nej och därmed skjuts de planerade rundabordssamtalen på framtiden.

Två veckor har gått sedan regeringen och studenterna möttes för vad som såg ut att vara en inledande dialog för att lösa skolkonflikten som nu pågått i fyra månader. Men i måndags meddelade studentorganisationerna att de inte är redo att sätta sig i något samtal med regeringen under givna premisser.

- Vi kan inte börja föra en dialog under hot, sa Camila Vallejo till CNN Chile på fredagen och syftade bland annat på det faktum att skolministern håller fast vid att skolårets hösttermin ska avslutas den 7 oktober.

Tiotusentals elever, både på gymnasie- och högskolenivå, har missat omkring tre månaders undervisning till följd av studentkonflikten och strejkerna. Om terminen avslutas den 7 oktober missar eleverna alla möjligheter att läsa ikapp, går miste om stipendier och tvingas läsa om terminen.

Eleverna ställer motkrav

I samband med att studentrörelsen sa nej till dialog i måndags presenterade de fyra krav som de vill att regeringen uppfyller innan de sätter sig ner för samtal.

Av de fyra kraven har regeringen sagt ja till att låta samtalen vara offentliga;  det vill säga sändas på TV eller via Twittcam, och till att garantera att universiteten inte bryter mot lagen som förbjuder vinst. Men regeringen säger nej till att förlänga studieåret för att eleverna ska hinna läsa ikapp det de missat under strejken, och nej till att frysa de lagförslag som har med utbildningssystemet att göra och som man redan skickat till kongressen för behandling.

- Vi kan inte strunta i att behandla förslag som vi anser är bra för landet, sade skolministern Felipe Bulnes till Emol.cl på fredagen.

Förslagen handlar bland annat om att minska räntan på statliga studielån och om omfördelning av stipendier.

Studenterna kritiska

Giorgio Jackson, en av studentrörelsens talespersoner, beklagar regeringens beslut:

 - Om Sebastian Piñeras regering inte vill gå med på de här grundkraven för att få till en dialog kommer den att gå till historien som regeringen som inte lyssnade på sitt lands krav, sa han till Radio ADN på fredagen.

På vissa gymnasieskolor har undervisningen återupptagits denna vecka efter att eleverna hållit omröstning om huruvida strejken ska fortsätta eller inte. Att undervisningen kommit igång igen innebär dock inte att mobiliseringen minskat. På onsdagen anordnades en demonstration i Santiago med tiotusentals deltagare och studentorganisationerna har påannonserat att de demonstrationer som hittills arrangerats varje torsdag kommer att fortsätta tills en lösning på konflikten nåtts.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna