"Det enda vi bryr oss om är att Chávez blir frisk"

I ljuset av spekulationerna om huruvida Venezuelas president Hugo Chávez kommer att återhämta sig från sin cancer och återinta presidentposten i landet, har Latinamerika.nu ställt fem frågor till Ana Nuñez, Chavézanhängare, venezolanska och en av deltagarna på Folkets Toppmöte i Santiago, Chile.

Vem är du?
- Jag heter Ana Nuñez och är politisk aktivist från Caracas, Venezuela.

Vad gör du här i Santiago?
- Vi är ett tiotal medlemmar från organisationen Surco i Venezuela, som är här för att göra vår röst hörd på Folkets Toppmöte. Vi vill också träffa kamrater från andra länder, lära oss av dem och förstå vad som händer i andra länder. I Venezuela jobbar vi med arbetsplanen 2019, det som vi vill ha gjort under denna mandatperiod. Förut var det aldrig särskilt viktigt vad som stod i de här planerna, men nu är det däremot det. Vi jobbar från folket till politikerna, och från politikerna till folket.

Du har en tröja på dig med texten "Vi är miljoner Chávez", vad menas med det?
- Vi menar att den bolivarianska revolutionen inte kan, och inte bör, vara beroende av en person. Vi är många sociala rörelser och många människor som jobbar för revolutionen. Därför tycker jag inte om när media och andra tror att vi bara är vår president.

Hur ser du på Chávez hälsa i dagsläget?
- Vi vill såklart att han ska bli frisk. Det är det enda vi bryr oss om. Innan sin sjukdom, under valet och egentligen före det också, har han alltid sagt att han ska vara ärlig om sin hälsa - han svor till och med på det. Nu har de sagt att det är en infektion som uppkommit under operationen. Min kompis där borta studerar medicin, och enligt henne kan sådant vara riktigt allvarligt. Men vi hoppas såklart att han snart blir frisk.

Utanför hotellet där CELAC-EU-mötet hölls i helgen, där Venezuelas delegation representerades av vicepresidenten Nicolás Maduro, demonstrerade ett hundratal protestanter mot vad som händer i Venezuela. De ropade bland annat att Venezuela är en lögn och att det styrs av Kuba. Vad säger du om det?
- Det är inte sant. Vi är en demokratisk revolution som valt vår egen ledare. Det där är bara struntprat de säger för att hindra oss.

Text: Joakim Book, frilanslinjen, Escuela Nórdia, Chile

Röster från Latinamerika