De kämpar för kvinnors rättigheter i konflikternas Colombia

Under fredsförhandlingarna i Colombia har temat hot- och våld mot kvinnor varit underrepresenterat - trots att det är både vanligt förekommande och ett allvarligt problem. Detta är något som organisationen ACIN vill ändra på genom att synliggöra kvinnornas situation och stärka deras rättigheter.

I Colombia pågår fortfarande en intern väpnad konflikt även om förhandlingsdelegationerna från den colombianska regeringen och gerillan FARC sitter vid förhandlingsbord i Norge och på Kuba. I diskussionerna kring kriget och dess följder har våld mot kvinnor i konfliktens spår varit underrepresenterat och till stor del ett tabu. Fredsförhandlingarna har kritiserats för att det inte finns några kvinnor med vid förhandlingsbordet och att man därför förlorar de tematiska frågorna i diskussionerna som speciellt berör kvinnor.

ACIN, Asociación de Cabildos de Indígenas de Norte de Cauca, som på svenska blir ungefär Föreningen för högsta rådet för ursprungsbefolkningen för norra Cauca, är en organisation som sedan 26 år tillbaka har en egen kvinnogrupp. I regionen Cauca i södra Colombia finns flera ursprungsfolksreservat och kvinnogruppen jobbar för att kvinnor i de olika avlägsna reservaten skall få ökad kunskap om sina rättigheter. Gruppen är också en arena för att lära sig föra talan och ta plats i samhället på ett annat sätt, ett politiskt arbete som inte varit en självklarhet för kvinnor i dessa samhällen.

Används som informanter

Enligt ACIN är ett av de största hoten en kvinna kan råka ut för i Colombias konfliktområden att bli utpekad som endera gerilla- eller militärsympatisör eftersom hon då riskerar att bli mördad. De olika beväpnade grupperna använder kvinnor för att få information. Genom att inleda relationer med kvinnor i olika byar får de information om var andra beväpnade grupper befinner sig och vilka områden de rör sig i. Kvinnor används helt enkelt som informanter, vilket innebär att de äldre kvinnorna i samhällena känner att de måste ha kontroll över vem som förälskar sig i vem, och råda unga tjejer att inte skapa band med aktörer från de olika grupperna.

Utöver regelrätta mord på kvinnor för att de har, eller anses ha en relation, med fienden förekommer även våldtäkter, tortyr och misshandel.

- De som överlever har ingen livslust och pratar inte. Ämnet är väldigt tabubelagt och inte nog med att de i en sådan situation kanske måste konfrontera statsmakten, riskerar kvinnorna även utstötning och stigmatisering från det egna samhället, säger Celia Umenza, juridisk koordinatör för kvinnogruppen på ACIN.

Celia konstaterar att det finns många våldsfall som inte registrerats och att det tar mycket tid att skapa förtroende för att kvinnor skall våga prata om vad som hänt dem. Som exempel berättar om hon ett våldtäktsfall ACIN de jobbar med nu, som de precis fått kännedom om - trots att våldtäkten ägde rum för två år sen.

- För många av de våldtagna kvinnorna blir konsekvenserna förödande; männen som våldtagit vägrar att erkänna att det är deras barn som föds och kvinnan står ofta ensam med att hantera situationen, berättar Emilce Paz Clavio, koordinatör för kvinnogruppen i ACIN.

Motstånd från flera håll

Motgångarna i arbetet för kvinnors rättigheter kommer inte bara utifrån, ibland måste kvinnogruppen även strida mot män och kvinnor inom sin egen organisation eller i de samhällen de bor, deras makar, för att få ett erkännande för brott mot kvinnor. Teman som sexualitet, moderskap och kvinnors rättigheter är ofta svåra att ta upp.

Dessutom mottar de organiserade kvinnorna inte sällan hot och råkar ut för tvångsförsvinnanden.

- Dödshotet mot oss ligger konstant i luften och är ännu ett tecken på hur kvinnor drabbas olika av våld i konflikter, som moder och hustru är det inte bara du som kan råka illa ut utan även din familj, säger Emilce Paz Clavio.

En positiv förändring

Även om situationen stundtals kan se väldigt mörk ut ser kvinnorna en positiv förändring tack vare sitt arbete. Det finns män som numera erkänner kvinnors rättigheter och stödjer kvinnorna i deras arbete. Kvinnogruppen har fått en politisk arena inom organisationen ACIN, de känner sig inkluderade och har vunnit en röst i olika sammanhang. Flera utomstående organisationer stödjer också gruppen, bland annat OXFAM och den colombianska organisationen CODACOP. Tack vare det organisatoriska förloppet har kvinnor stärkts av processen, och klivit fram som ledare.

- Vi är väldigt nöjda, även om det finns mycket kvar att göra, säger Emilce Paz Clavio.

Text: Corinne Johnson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Colombia
Foto: ACIN