Colombia

Framsteg i Colombias fredsprocess

Under söndagen meddelade företrädare för regeringen och Farc att de har nått ett avtal om jordbrukspolitiken/markfrågan. Ett av de fem teman som behandlas under fredsförhandlingarna. Nyheten kom något oväntat eftersom många analytiker ansett att just jordfrågan har varit det största hindret för att nå ett fredsavtal. Historiskt sett har ingen lyckats åstadkomma reformer för rättvisare jordfördelning i landet. 1,15 procent äger 52 procent av den odlingsbara marken.

Colombia: Fredsprocessen går vidare utan Chávez

Venezuelas nyligen avlidne president Hugo Chávez spelade en avgörande roll inför de pågående fredsförhandlingarna mellan regeringssidan och Farc-gerillan i Colombia. Men de flesta bedömare tror inte att Chávez död kommer att få en negativ inverkan på fredssamtalen.

Optimismen kring de colombianska fredsförhandlingarna dämpas

När fredsförhandlingarna mellan den colombianska staten och gerillagruppen Farc inleddes under hösten förra året var det med en försiktig optimism som colombianer började hoppas på ett slut på det över femtio år långa inbördeskriget.

Nicaragua visar solidaritet med Palestina

Sedan Internationella domstolen gett Nicaragua rätt till ett större område av det Karibiska havet som Colombia rått över i nästan ett sekel, stärker Nicaragua sitt stöd för Palestina. Högste domstolens domare Francisco Rosales menar att frågan är viktig för världsfreden, eftersom det internationella rättssystemet är den enda utväg som ett litet land har i en konflikt med ett större.

Medborgare bjuds in till fredssamtal

På onsdag återupptas fredssamtalen i Havanna mellan representanter för gerillan Farc och den colombianska regeringen. Atmosfären inför samtalen präglas av en försiktig optimism, och tanken är att även vanliga colombianer nu ska få möjlighet att påverka diskussionerna. Fredssamtalen i Havanna inleddes den 19 november, men efter elva dagar beslutade representanter för de båda sidorna att ta en kort paus för konsultationer och interna diskussioner. Det meddelade den colombianska regeringens chefsförhandlare Humberto de la Calle i slutet av förra veckan.

Försiktig optimism inför fredssamtalen

Farc-gerillan i Colombia utlyste en ensidig vapenvila i samband med att fredsförhandlingarna med regeringsrepresentanter inleddes i Havanna på måndagen. Bland vanliga colombianer råder det en försiktig optimism om att det långvariga inbördeskriget i landet kanske äntligen kan vara på väg att ta slut. Skepticism, ovilja att uttrycka en åsikt och vissa förhoppningar om fred. Det är de reaktioner IPS möter bland vanliga colombianer på Bolivartorget i Bogota vid frågor om de inledda fredsförhandlingarna.

De kämpar för kvinnors rättigheter i konflikternas Colombia

Under fredsförhandlingarna i Colombia har temat hot- och våld mot kvinnor varit underrepresenterat - trots att det är både vanligt förekommande och ett allvarligt problem. Detta är något som organisationen ACIN vill ändra på genom att synliggöra kvinnornas situation och stärka deras rättigheter.

Nu börjar förhandlingarna om fred

För första gången på över tio år möts nu delegater från regeringen och FARC för att förhandla om fred. På begäran från båda parter inleds förhandlingarna i Oslo för att i nästa vecka fortsätta på Kuba.

"Vi tog till vapen för att göra vår röster hörda"

Inför de planerade fredssamtalen mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen Farc, som nu planeras att starta den 15 oktober i Oslo, har nyhetsbyrån IPS intervjuat gerillasoldaten Sandra Ramírez, som nu har lämnat striderna i Colombia. Hon ska som enda kvinna delta i samtalen. Havanna: Det är svårt att föreställa sig Sandra Ramírez klädd som gerillasoldat, med en 25-kilo tung ryggsäck, redo att slå tillbaka vid fiendens anfall och redo att ta skydd vid flyganfall.

Flykting i sitt eget land

Omkring fyra miljoner colombianer lever just nu som flyktingar i sitt eget land. De har tvingats lämna sitt hem och sina ägodelar på grund av konflikter mellan väpnade grupper och militär och lever i en osäker och ofta prekär tillvaro. Sofie Olsson, ledare för Utrikespolitiska Föreningen Lunds reseutskott besökte tillsammans med utskottet nyligen Colombia för att undersöka vad som görs för att hjälpa landets internflyktingar - och vad som borde göras.

Sidor

Prenumerera på Colombia