Chile

Chile förbereder sig för 11 september

*Trettiofem år efter att Augusto Pinochets militärkupp ägde rum i Chile förbereder sig polisen för den på sina håll ofta våldsamma årsdagen. Hittills har 576 personer anhållits, huvudsakligen misstänkta för narkotikabrott och vapeninnehav.*

”Avtalet med EU har inte gynnat Chile”

*Chile skrev under ett associeringsavtal med EU redan för fem år sedan. Ekonomen Claudio Lara har studerat avtalets effekter och är en av de mest högröstade kritikerna. Konsekvenserna blev inte de man trott menar han.* År 2003 inledde EU ett associeringsavtal med Chile, det som unionen nu förhandlar med den Andinska Gemenskapen och Centralamerika om. Chiles ekonomi är bland de öppnaste i Latinamerika med en stor andel utländska investeringar och en expansiv exportsektor, där gruvnäringen står för 90 procent av det som exporteras.

Domare Guzmán stödjer Mapuchefolket

*Juan Guzmán, domaren som väckte åtal mot den forne diktatorn och massmördaren Augusto Pinochet, besökte den 28 april fiskarsamhället Mississippi i södra Chile. Syftet med resan var att visa sitt stöd för Mapuchefolkets kamp mot företaget Celco som planerar att dumpa giftigt avfall utanför ursprungsfolkets kust.*

"Pappersföretag finansierar våld"

*Befolkningen i fiskarbyn Mehuin i södra Chile har länge fört en kamp mot skogsföretaget Celco som planerar att dumpa sitt giftiga avfall utanför samhällets kust. Nu har Celco lyckats splittra motståndet och våldsamheter mellan människorna i området växer.*

Venezuela och Chile rustar mest

*Venezuela och Chile var de latinamerikanska länder som köpte mest vapen 2007, enligt Stockholm Internationella Fredsforskningsinstitut (Sipri). Medan Venezuela satsar på stora mängder enklare vapen, som handeldvapen till motsvarande hemvärn, satsar Chile på högteknologi som nya flygplan och ubåtar. Båda satsningarna riskerar att destabilisera sina respektive regioner.*

Dagen-efterpiller förbjuds i Chile

*Chiles författningsdomstol har kommit fram till att dagen-efterpiller ska förbjudas och tas bort som en rättighet ur Chiles grundlag och att pillret är oförenligt med Chiles abortlagstiftning, som totalförbjuder abort. Beslutet offentliggjordes den 4 april.*

Demonstranter misshandlade av polis

*Under demonstrationer för skuldavskrivning för de fattigaste medborgarna, som utlovats av presidenten under 2007, misshandlades aktivister svårt av polisen.*

Mapuches ser möjlighet till erkännande

*Efter att Patricia Troncosos hungerstrejk väckt uppmärksamhet kring konflikten mellan den chilenska regeringen och landets ursprungsfolk, mapuche, har Rodrigo Egaña utsetts till ny ansvarig för dessa frågor inom regeringen. Paraplyorganisationen för landets ursprungsinvånare CTT hoppas att detta innebär en radikal förändring av Chiles politik.*

Peruanska frihandelsavtal klara

*Nu har Perus frihandelsavtal med USA och Chile godkänts av respektive lands kongresser. Kritikerna oroar sig för inskränkningar i arbetsrätten och miljölagstiftningen, medan de som stödjer avtalen menar att det kommer stärka landets ekonomiska position och skapa nya arbetstillfällen.*

Stort steg för ursprungs- folket Lafkenches krav på rätten att nyttja havet!

*UBV samarbetar i Chile med Identidad Territorial Lafkenche, en ursprungsfolksorganisation som längre drivit frågan om rätten till att nyttja havet. Organisationen har formulerat ett lagförslag om ursprungsfolkens rätt till havsterritorium som nu har tagit sig igenom de första viktiga stegen i den parlamentariska beslutsprocessen.*

Taxonomy upgrade extras

Sidor

Prenumerera på Chile