CAP kritiseras av biståndsvärlden

EU:s jordbruksministrar har efter två dagars förhandlande antagit förslaget till en jordbruksreform. Men reformen, CAP (Common Agriculture Policy), kritiseras av miljö - och biståndsorganisationer som menar att den saknar hållbarhetsperspektiv.

Det var den 18-19 mars som EU:s jordbruksministrar diskuterade och antog jordbruksreformen i Bryssel. Men redan den 13 mars beslutades det hur reformens budget ska fördelas från år 2014 till år 2020. Innehållet i jordbruksreformen kritiseras nu av såväl bistånds- som miljöorganisationer, trots att den sägs ha "miljömässig potential".
- Utvecklingsaspekterna är ignorerade vilket är ett misslyckande för de som vill försäkra att CAP lever upp till de globala hållbarhetsutmaningar som vi står inför, uttalar sig Karin Ulmer, Concord Europas representant, på Concords hemsida.

Beroende av subventioner

Svenska kyrkans handläggare för policy- och livsmedelssäkerhet, Gunnel Axelsson Nycander, menar att ett grundläggande problem med EU:s jordbruk är att det är både beroende av subventioner och exportinriktat. Hon anser att den offensiva exportinriktningen minskar möjligheterna till jordbruksutveckling i utvecklingsländer som har potential att öka sin jordbruksproduktion, men svårt att klara konkurrensen med importerade varor från EU.
- Det ändras inte med den nya reformen. EU är därmed på väg att missa möjligheten att göra EU:s politik både mer miljövänlig, samstämmig och utvecklingsvänlig, säger hon.

Erlandsson nöjd med utformning

Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson är dock tillfredsställd över utformningen av reformen.
- Jag har kämpat för och i sista minuten klarat av att få en lösning som passar områden i Sverige med mycket skog. Utan den möjligheten hade vi fått ett väldigt krångligt regelsystem. Jag är mycket nöjd med att jag lyckats få förståelse för detta i förhandlingarna, sade han efteråt, enligt regeringens hemsida.
Tanken är nu att nå en slutlig överenskommelse mellan ministerrådet och Europaparlamentet senast i juni.

Text: Lina Karlsson, Latinamerikagrupperna