Bryggerijätte i blåsväder i El Salvador

Ett dotterbolag till bryggerigiganten SAB Miller planerar att utöka sin verksamhet norr om San Salvador. Detta har mötts av starka protester från lokalbefolkningen som menar att deras vatten är hotat.

Josefina Escamilla är en av dem som har deltagit i protester i huvudstaden San Salvador. Hon bor i området där bryggeriföretagets dotterbolag nu planerar att borra en ny brunn.

- Vi är redan gamla, men vi kämpar för våra barn och våra barnbarns rätt till vatten, säger Escamilla.

I april i år började lokalsamhället planera protester mot att dotterbolaget Industrias La Constancia, ILC, skulle borra en ny brunn vid företagets fabrik i Nejapa, 21 kilometer norr om huvudstaden San Salvador.

Lokalbefolkningen, som backas upp av miljöorganisationer, hävdar att om den nya brunnen anläggs så kommer det att tömma grundvattenreserverna och göra att lokala jordbrukare och invånare blir utan vatten.

Endast knappa 70 procent av hushållen på landsbygden i El Salvador har vatten indraget medan siffran är 93,5 procent för hushållen i städerna, enligt statistik från 2012.

ILC borrade två brunnar i området 1999 för sin produktion av läsk, däribland Coca Cola. Nu planerar bolaget för att borra ytterligare en brunn för att få en större tillgång till rent vatten.

ILC startade sin tillverkning av öl 1906. År 2005 hade bolaget breddat sin produktion till att även omfatta juice, mineralvatten, läsk och energidryck och köptes då upp av SAB Miller, världens näst största bryggeri.

Granskning pågår

 SAB Miller som äger bryggerier som Grolsch och Urquell har verksamhet i 75 länder och gjorde ett resultat på motsvarande 41,5 miljarder kronor före skatt under 2012, enligt uppgifter på bolagets hemsida. Både ILC och SAB Miller uppger att deras intäkter ökade med 30 procent under 2012.

Aktivisten Carlos Flores från organisationen Unidad Ecologica Salvadorena säger till IPS att lokalbefolkningen och miljöorganisationer överlämnat 2 200 brev till landets miljödepartement skrivna i protest mot ILC:s planer.

Miljöminister Herman Rosa Chávez säger till IPS att miljödepartementet för närvarande granskar ILC:s miljökonsekvensbeskrivning och sedan kommer att göra sin egen bedömning och ta ett beslut i frågan.

Hydrologen Julio Quiñónez säger att en rapport från miljödepartementet 2005 visade att grundvattenreserverna i Nejapa är på gränsen till att ta slut. Samma slutsats drogs i samband med en rapport 2003 gjord av organisationen World Geologists. De uppgav att grundvattennivån i området sjunkit stadigt sedan 1972.

Quiñónez säger att för att grundvattennivån ska återställas krävs det att tillkommer 15 miljoner kubikmeter vatten per år men just nu är vattenkonsumtionen mellan 7 och 10 miljoner kubikmeter vatten inklusive ILC:s vattenanvändning och den lokala vattendistributionen genom det statliga bolaget Anda.

"Folk har rätt att uttrycka oro"

Miljödepartementet uppger att om en ny brunn anläggs utöver de övriga två så kommer ytterligare 1,7 miljoner kubikmeter vatten att tas från området varje år.

- Folk har rätt att uttrycka sin oro över detta, det är inget som man ska ta lättvindigt på, säger Quiñónez.

Ett dokument som IPS har tagit del av som det statliga bolaget ANDA skickade till ILC den 10 januari 2013 slår fast att strax under 1,1 miljoner kubikmeter vatten är det maximala som ytterligare skulle kunna tas från området för att inte lokalbefolkningens vattenförsörjning skulle påverkas.

IPS har vid upprepade tillfällen sökt representanter från ILC för kommentarer. Anda har inte heller kommenterat uppgifterna om att ILC förhindrat inspektörer från att kontrollera uppgifter om bolagets vattenanvändning.

Francisco Gómez som var chef för statliga bolaget Anda mellan juni 2009 och januari 2010 säger till IPS att vattendistributören aldrig fick möjlighet att göra några kontroller och att ILC betalat för vattnet utifrån sina egna mätningar av vattenanvändningen.

Text: Edgardo Ayala/IPS