Brics-länder kräver ökat inflytande inom WTO

Ledare för de fem Brics-länderna - Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika - möttes i förra veckan i den kinesiska badorten Sanya med siktet inställt på att hävda utvecklingsländers ekonomiska intressen i de internationella handelsförhandlingarna.

Brics-länderna, vars syfte är att fungera som en motvikt till västländerna, har bland annat som mål att säkra ekonomiska fördelar för utvecklingsländer i de handelsförhandlingar som förs inom Världshandelsorganisationen, WTO.

- Vid de senaste WTO-mötena har Brasilien, Sydafrika och Indien gjort kraftfulla uttalanden där de förklarat det orättvist att de ska förväntas göra stora åtaganden som skulle skada deras inhemska marknader, säger Martin Khor vid den Genève-baserade tankesmedjan South Centre.

Brics-länderna vill inte sänka sina tullar för att möjliggöra ett inflöde av varor från de ekonomiska stormakterna inom G7-gruppen till deras marknader, medan G7-länderna fortsätter att gynnas av kraftiga subventioner inom jordbrukssektorn.

Har förhandlat sedan 2001 

Sedan 2001 pågår den senaste förhandlingsrundan inom WTO, Doharundan - ett försök att skapa ett globalt frihandelsavtal - som har fått avbrytas ett flertal gånger på grund av motsättningar.

- Ledare för de fem Brics-länderna har en uppfattning som delas av många i utvecklingsländerna. Doharundan ska användas för att korrigera avsaknaden av fokus på utvecklingsfrågor. Utvecklingsländerna vill tjäna mer på den globala handeln som i många decennier dominerats av industriländerna, säger Ravi Ratnayake, vid FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet, Escap.

Han menar att Brics-länderna har goda förutsättningar att säkra en uppgörelse som gynnar utvecklingsländerna eftersom de representerar de mäktigaste utvecklingsländerna i världen.

Marwaan Macan-Markar/IPS

Fakta

Tillsammans står Brics-länderna för 25 procent av jordens yta, 40 procent av jordens befolkning och 16 procent av världsekonomin, enligt siffror från 2010.

Sedan 2001, när investmentbanken Goldman Sachs chefsekonom Jim O'Neill lanserade förkortningen Bric, har handeln mellan länderna ökat 15 gånger och beräknas till motsvarande 1400 miljarder kronor.

En del analytiker uppger att Brics-ländernas inflytande kommer att öka kraftigt och att de kommer dominera den globala ekonomin år 2050.