Brasilien tar initiativ till global förändring

Brasilien föreslår bildandet av en ny bank i syd som en motvikt till Världsbanken, samtidigt som de nominerar den före detta finansministern José Antonio Ocampo till ordförandeposten i Världsbanken. Detta kan tolkas som att Brasilien har tagit på sig en aktiv roll i att förändra den finansiella världsordningen.

Detta rapporterar nättidningen América Latina en movimiento. Enligt tidningen har Brasilien nominerat José Antonio Ocampo till posten som Världsbankens ordförande. Ocampo har tidigare varit finansminister i den colombianska regeringen och ordförande för CEPAL (Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien). Ocampo har arbetat nära ekonomen Joseph Stiglitz, känd för sin starka kritik mot Världsbanken och Internationella Valutafonden.

USA och Obama å sin sida, har nominerat läkaren Jim Yong Kim till ordförandeposten, ett val som hyllas av bland andra Jeffory Sachs, som menar att Yong Kim är mer kunnig i utvecklingsfrågor än sina föregångare, då han bland annat jobbat med AIDS-frågan. Yong Kim är född i Korea, men har växt upp i USA. Världsbanken har allt sedan organisationen bildades dominerats av USA och de senaste sex ordförandena har alla varit amerikanska medborgare.

Alternativ till Världsbanken

Oscar Ucharte, som arbetar för det Latinamerikanska observatörsprogrammet för ekonomiska frågor, menar att Världsbanken har fungerat som ett verktyg för USA att implementera den nyliberala ekonomiska politik som benämns "Washington konsensus". Nomineringen från Brasilien är en tydlig markering mot Washington och trots att Yong Kim förväntas vinna valet då USA har många röstandelar och Japan stödjer kanditaturen, menar Ucharte att nomineringen kan tolkas som intiativ till en förändrad maktbalans globalt.

Utöver detta har Brasilien också lagt fram ett förslag om en bank för länderna i "Syd", under det senaste BRIC-mötet i Indien (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Om de andra BRIC-länderna accepterar Brasiliens förslag skulle detta innebära en utvecklingsbank på global nivå som skulle fungera som ett alternativ till Världsbanken.
 

Text: Kim Moberger, Latinamerikagrupperna