Brasilien godkänner kontroversiellt vattenkraftverk i Amazonas

Brasilianska miljömyndigheter har nu gett klartecken för att bygga det enorma vattenkraftverket Belo Monte i Xingu-floden, i delstaten Pará i Amazonas. Med en installerad kapacitet på 11,233 megawatt kommer Belo Monte att bli det tredje största vattenkraftverket i världen.

Belo Monte ses som ett av de viktigaste verktygen för att fullfölja den nuvarande brasilianska regeringens ekonomiska tillväxt- och accelerationsprogram (PAC). Godkännandet sker efter flera års juridiska dispyter, författnings- och lagförbrytelser från regeringens sida och motstånd från både experter och det civila samhället. Uppbyggnaden av denna jättedamm kommer att vara avslutad 2015.

Förespråkare för dammprojektet och regeringen säger att Belo Monte är en ren energikälla som kommer att utveckla Amazonas och tillgodose de allt högre brasilianska energibehoven. Men enligt utomstående grupperingar kommer huvuddelen av den producerade energin enbart att försörja de nordliga storstäderna Belém, Manaus, Macapa och Palmas, samt olika mineral- och bauxitgruvor, liksom den växande aluminiumindustrin.

Den föreslagna projektkostnaden på över 100 miljarder kronor har tvingat regeringen att använda pensionsfonder och offentlig finansiering för att betala det mesta av investeringarna. Och trots att Belo Monte kommer att bli ett av de större vattenkraftverken i världen, kommer den att vara den minst produktiva, och endast generera 10 % av sin totala kapacitet under torrperioden, från juli till oktober.

Enligt många av de utomstående forskare och experter som tagit del av projektets förberedande ritningar kommer de ekologiska och sociala konsekvenserna att bli kolossala. Belo Monte kommer att översvämma runt 100 000 hektar tropisk skog, påverka hundratals kilometer av Xingu-flodens rytm och ekologi, ändra olika fiskarters migrationsrutter, samt inverka på relaterade ekosystem. Dammen kommer även att tvinga mer än 40 000 personer att flytta, medräknat ursprungsfolk, som sedan länge varit helt beroende av Xingu-floden för sin överlevnad.

Daniel E. Meyer, gästskribent