Brasilien bland världens största utsläppsländer

Brasilien har nu placerat sig bland de värsta utsläppsländerna i världen med ökade utsläpp av växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen. På drygt tio år har det blivit dubbelt så många bilar och fyra gånger fler motorcyklar på landets vägar.

José Marengo, som arbetat med den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som släpptes den 30 september, säger att utvecklingen delvis beror på landets inriktning på en växande industri och konsumtion. Skattelättnader för att öka försäljningen av bilar och motorcyklar har haft en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten, men har också ökat antalet bilar i omlopp.

Antalet bilar i Brasilien har fördubblats under drygt tio år, från 24,5 miljoner år 2001 till 50,2 miljoner år 2012. Det visar en ny rapport som presenterades i torsdags av forskargruppen Observatorio das Metropoles. Antalet motorcyklar har under samma period ökat kraftigt från 4,5 miljoner till 19,9 miljoner.

I slutet av 2012 hade Brasilien över 76 miljoner motorfordon. Jämfört med det sammanlagda antalet motorfordon år 2001 har det skett en ökning på över 138 procent.

Allt detta står i skarp kontrast till den minskade avskogningen i Brasilien som regeringen framhållit som framsteg. Enligt Carlos Nobre från departementet för vetenskap och teknologi lyckade landet minska sina utsläpp av växthusgaser med 38 procent mellan 2005 och 2010, genom minskad avverkning i Amazonas.

Avskogning stor miljöbov

År 2009 lovade landet att minska utsläppen av växthusgaser med mellan 36 och 39 procent. Enligt regeringen har man genom minskad avskogning hittills uppfyllt målsättningen till nästan två tredjedelar.

Fram till år 2009 var avverkningen den största klimatboven medan förbränning av fossila bränslen var den näst största. Idag har nya problem uppstått.

- Om vi hade ett tillförlitligt och bekvämt system för kollektivtrafik skulle folk lämna sina bilar hemma. Att resa med tunnelbanan vissa tider i São Paulo eller Rio de Janeiro är omänskligt. Detta måste förändras och det enda sättet som det kan ske är genom att främja en anständig kollektivtrafik, säger José Marengo.

Sergio Leitão vid Greenpece i Brasilien säger att förändrade mönster när det gäller föroreningar även sammanfaller med nya initiativ som betraktas som viktiga för ekonomin - som att borra efter olja under tjocka lager av salt, sju kilometer under havsytan. Redan har motsvarande 2,2 miljarder kronor avsatts för investeringar till detta. Leitão menar att Brasilien istället borde fokusera på att utveckla förnyelsebar, ren energi.

- Vi börjar exploatera dessa oljereserver och våra storstäder är fulla med bilar. Medan världen går i en riktning mot nya energistrategier går Brasilien i en annan riktning - vilket gör det omöjligt för vårt land att fortsätta vara "vän med planeten", säger Sergio Leitão.

Text: Fabiola Ortiz/IPS