Bolivia

Bolivias president avgår

Tonen var stundtals upprörd när president Carlos Mesa på söndagskvällen i ett TV-tal meddelade det bolivianska folket att han lämnar in sin ansökan om att avgå. Efter den senaste tidens protester runt om i Bolivia såg han sig tvungen att lämna presidentposten. Hans kritik mot ledarna för några av de sociala rörelserna var hård.

Blockad i Yungas upplöst

Efter nio dagars blockad i Unduavi i Los Yungas slog polisen på torsdagen till med tårgas och rensade vägen. Det var kokaodlarna i området som upprätthållit blockaden i protest mot en polisstation som skulle byggas i La Rinconada i området.

En grundlag som speglar den politiska identiteten

Demokrati är avsevärt mer än att lägga sin röstsedel i en urna var femte år. I Bolivia har lokala beslutandeformer som baseras på en kollektivism hundraåriga anor, och dessa utgör en central del i ursprungsfolkens identiteter. En symbios av två traditioner, och sätt att se på medborgaren, är Bolivias nästa utmaning när grundlagen nu ska arbetas om.

Ursprungsfolkens språk och traditioner ges utrymme i undervisningen

När du inte får tala ditt modersmål i skolan fråntas du en grundläggande rättighet. Efter år av kamp i Bolivia vann kraven på reformer gehör hos beslutsfattarna, och ursprungsfolkens kulturer får numera ett mer rättmätigt utrymme i utbildningssystemet. Det återstår dock en hel del arbete för att förverkliga en skolplan präglad av jämlikhet.

Traditionella partierna förlorade i kommunalvalet

Efter kommunalvalet den 5 december har den politiska kartan i Bolivia förändrats. För första gången fick andra grupperingar än politiska partier ställa upp med kandidater till borgmästare och kommunalråd. Och folket valde i många fall att rösta på dessa eller på partier som inte direkt är traditionella.

Sidor

Prenumerera på Bolivia