Bolivia

Ökat intresse för "superfödan" från Anderna

Den näringsrika grödan quinoa som härstammar från Anderna ökar i popularitet i USA, Europa, Kina och Japan - och FN har utsett 2013 till "quinoans år". I Bolivia, världens största producent av quinoa, arbetar regeringen nu för att uppmuntra inhemsk konsumtion. Ana Chipana från Bolivia berättar att hon inte tyckte om quinoa när hon var liten. Men grödan har nu gjort henne till en framgångsrik entreprenör i staden Tamarac i södra Florida, dit hon kom för 12 år sedan tillsammans med sin man Ramiro.

USAID utvisas från Bolivia

I samband med 1 maj-firandet i Bolivias huvudstad La Paz förkunnade landets president Evo Morales att USAID, USA:s internationella biståndsorgan, förvisas ur landet. USAID påstås ha konspirerat mot regeringen genom minst åtta biståndsprogram. Från Washington nekar man bestämt till anklagelserna.

Bolivias krav på hav - kontentan av gammal konflikt

När Bolivia i onsdags lade fram krav på chilenskt territorium till Internationella domstolen i Haag markerar det en juridisk förlängning av den konflikt som länge pågått mellan de båda länderna.

Bolivia lyfter frågan om havstillgång i Haag

På onsdagen presenterade en boliviansk delegation en anklagelse mot Chile för den Internationella domstolen i Haag, FN:s främsta juridiska organ. Bolivia anser att Chile inte uppfyller kraven i fredsavtalet från 1904 då Chile inte är villigt att diskutera Bolivias rätt till hav.

Ny lag mot kvinnofridsbrott i Bolivia

Den 9 mars presenterades en ny lag i Bolivia som syftar till att stärka de förebyggande, skyddande och straffande statliga insatserna mot kvinnovåld. Vissa talar om att detta innebär "ett före och ett efter" för kvinnors situation i landet rörande våld i nära relationer, medan andra menar att lagen har stora brister och inte är lösningen på problemet med kvinnovåld.

Triumf för kokabladet i Bolivia

Bolivia ingår på nytt i FNs narkotikakonvention. Detta sedan det i förra veckan stod klart att landets önskemål om att inte behöva följa den paragraf som förbjuder användning av kokablad godkänts. 2012 beslöt Bolivia att gå ur FN:s narkotikakonvention i protest mot paragrafen som förbjöd Bolivia att använda kokabladet av traditionella eller medicinska skäl. Sedan ansökte de dock om att bli medlemmar igen, men ville ha ett undantag från ovannämnd paragraf. I fredags gick tidsfristen ut för att gå emot Bolivias önskemål. Endast 15 länder av 183 var emot Bolivias förslag.

Vägen genom TIPNIS fortsatt omstridd

Efter flera demonstrationer för och emot bygget av en motorväg genom nationalparken TIPNIS i Bolivia, är konflikten ännu inte över. För ett år sedan undertecknade president Evo Morales lag 180 som förbjuder vägar och andra byggen inom TIPNIS. Denna lag har genom protester ersatts av lag 222 - som förutsätter en konsultation med urbefolkningen inom TIPNIS innan ett beslut om vägbygget fattas.

Dagen för avkolonisering firas i Bolivia

Den 12 oktober firas Dagen för Avkolonisering i Bolivia, utöver datumet uppmärksammas året 2012 som har kommit att bli året för spiritualitet. Tusentals människor samlades för att uppmärksamma detta datum. Man firade Taqi Unquy, en rening där man berättar om när spanjorerna kom till Amerika, revolten mot koloniseringen och det tredje steget som är frigörelsen från imperialismen och kapitalismen - reningen av själen.

Internationella Flickdagen i Bolivia

Sedan 2009 har Plan International utfört flera undersökningar i världen med flickor i fokus. Dessa undersökningar har bland annat handlat om utbildning, delaktighet och hälsa. Sedan resultaten av undersökningarna framkom har Plan genomfört ett aktivt informationsarbete för att påverka FN att uppmärksamma flickors utsatthet i världen. I mars i år utnämnde FN 11 oktober som den internationella Flickdagen. LA.nu träffade Sergio von Vacano, rådgivare inom utbildningsprogrammet i PLAN Bolivia, som förklarade vikten av att införa Flickdagen.

Abort fortsätter vara förbjudet i Bolivia

I samband med Dagen för Avkriminalisering av Abort förra veckan diskuterades det i Boliviansk media huruvida abort bör legaliseras i landet. Enligt kvinnorättsorganisationen Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) har de tillsammans med andra organisationer lämnat ett lagförslag för tre månader sedan. Något som den katolska kyrkan motsätter sig. Istället föreslår de större insatser inom sexualundervisning.

Sidor

Prenumerera på Bolivia